Odlukom Vlade RH određena je obveza uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama od posebnog interesa za RH, a koje su u državnom vlasništvu (NN 99/19), kao i svim drugim pravnim osobama sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom. Naša tvrtka ZIH – Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske, d.o.o., razvila je rješenja koja Vam znatno […]

Compliance management ISO 19600

Pojam sukladnosti odnosi se na ispunjenje svih zahtjeva i obveza koje organizacija mora poštovati kako bi mogla obavljati svoje poslovne aktivnosti. Zahtjevi su obvezni i provode se prema lokalnom zakonodavstvu i regulatornim tijelima, dok su preuzete obveze samostalne ili dobrovoljne te proizlaze iz najboljih praksi i normi koje je organizacija implementirala i samim time ih […]

Compliance management

Compliance is one of the biggest challenges facing organizations today, whether private or public, because they operate in a turbulent business environment where rapid and numerous changes in legislation, relevant industry standards, working conditions, technology, relations with users, etc.   According to relevant sources, the main directions of such changes in 2021 are new regulations […]