Business process management – identification, modeling and improvement of business processes

Što znači upravljati poslovnim procesima? U današnjoj globalnoj svjetskoj ekonomiji, mnoge tvrtke traže načine kako povećati učinkovitost i smanjiti troškove poslovanja. U dostizanju takvih poslovnih ciljeva, prihvaćanje procesnog pristupa pokazalo se kao ključni element poslovanja svakog tipa organizacije. Po mnogim definicijama  poslovne procese se ne promatra samo kao jedan dio nekog poslovanje, procesi ustvari jesu […]

Project management

Što su projekti? Projekti se prepoznaju kao jedini učinkoviti mehanizmi promjena. Svaka organizacija, bila privatna ili javna, kontinuirano ima potrebu za pokretanjem projekata kojima će unaprijediti postojeći način rada, uskladiti se sa zakonskom regulativom, implementirati neku novu tehnologiju ili sagraditi neki objekt. Cilj svakog takvog projekta jest ostvariti željene promjene i povećati poslovnu vrijednost, kao […]

Creating a new organization and managing the career development and work performance of employees

Što obuhvaća izrada nove organizacije i upravljanje ljudskim resursima? Kako postaviti adekvatnu organizacijsku strukturu? Da li primijeniti funkcijsku, divizijsku, organsku, projektnu, matričnu, hibridnu ili mješovitu strukturu? Kako mjeriti i ocjenjivati uspješnost odabrane strukture? To su pitanja na koja se u projektu izrade nove organizacije pronalaze najbolji mogući odgovori. Treba imati na umu da uspostava moderne […]

Strategic planning and management of the implementation of the strategic plan

Što je strateško planiranje? Strateško planiranje je način prilagodbe nekog poslovnog sustava (gospodarske, javne tvrtke, komunalne tvrtke, lokalne zajednice) zahtjevima okoline, koja se stalno mijenja. Njime se analizira postojeća poslovna strategija (ako postoji), oblikuje nova vizija, određuju novi strateški ciljevi i načini njihove realizacije (strateške inicijative, programi i aktivnosti), određuju prioriteti i usmjeravaju resursi, zbog […]