ZIH-ova Compliance pitalica

Nakon naše objave na društvenim mrežama da ZIH proširuje svoju ponudu u području „Upravljanje usklađenostima“ (Compliance Management – CM), pozvali smo na izravne komunikacije sve one koje ovo područje zanima. Zamislili smo ih provoditi kroz blog na našem novom web-u. Naše nove web stranice možete pogledati na staroj poveznici https://zih.hr/.  Prvi korak u ovoj aktivnosti […]

Seminar📚 Usklađivanje poslovanja u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu

Odlukom Vlade RH određena je obveza uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama od posebnog interesa za RH, a koje su u državnom vlasništvu (NN 99/19), kao i svim drugim pravnim osobama sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom. Naša tvrtka ZIH – Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske, d.o.o., razvila je rješenja koja Vam znatno […]

Compliance Management

ZIH nastavlja s pripremama za širenje našeg portfelja usluga u području upravljanja usklađenostima (Compliance Management – CM). CM je postao nezaobilazni dio vođenja svakog poslovnog sustava, bez obzira na njegovu djelatnost i veličinu. Ova obveza proizlazi iz: zakonskih propisa, zahtjeva regulatornih tijela, zahtjeva industrijskih standarda, standarda sustava upravljanja, dodijeljenih dozvola, licenci, ugovora, itd. Nepridržavanje ovih […]

Compliance management – Upravljanje usklađenošću

Usklađenost je jedan od najvećih izazova s kojima se danas suočavaju organizacije, bez obzira bile one privatne ili javne, jer djeluju u turbulentnoj poslovnoj okolini u kojoj se dešavaju brze i brojne promjene u zakonskoj regulativi, relevantnim industrijskim standardima, uvjetima rada, tehnologiji, odnosima s korisnicima i dr. Prema relevantnim izvorima, glavni pravci takvih promjena u […]