Implementacija i procjena sustava upravljanja zdravljem i zaštitom na radu (ISO 45001)

Što je ISO 45001 sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu? Primjenom ISO 45001 norme osigurava se sigurno radno okruženje na način da se identificiraju i kontroliraju zdravstveni i sigurnosni rizici. Na taj način povećava se zadovoljstvo i efikasnost svih zaposlenika te smanjuje vjerojatnost pojave potencijalnih nezgoda. Organizacije time uspijevaju smanjiti i broj dana bolovanja […]

Implementacija i procjena sustava upravljanja energetskom učinkovitosti (ISO 50001)

Što je ISO 50001 i sustav upravljanja energetskom učinkovitosti (EnMS)? Energija je ključna za organizacije, ali često predstavlja značajan trošak, kako samim organizacijama lokalno, tako i okolišu globalno. Svjetska potrošnja energije nastavlja rasti i više se nego udvostručila u posljednjih 40 godina, a predviđa se da će se potrošnja energije i dalje značajno povećavati. Štoviše, […]

Implementacija i procjena sustava upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001)

Što je ISO 14001? ISO 14001 je međunarodno prihvaćen standard koji postavlja zahtjeve za sustav upravljanja okolišem. Pomaže organizacijama da poboljšaju svoje ekološki učinak kroz više učinkovito korištenje resursa i smanjenje otpada, stjecanje konkurentske prednosti i povjerenje dionika. Sustav upravljanja okolišem (EMS) pomaže organizacije da identificiraju, upravljaju, nadziru i kontroliraju svoja ekološka pitanja na “holistički” […]

Implementacija i procjena sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001, ISO 15017 i dr.)

Što je upravljanje kvalitetom? Osiguranje kvalitete postaje nužan preduvjet uspjeha u svim djelatnostima zbog rastućih potreba i očekivanja zainteresiranih strana. Cilj upravljanja kvalitetom je da neka organizacija, proizvod ili usluga kontinuirano ispunjavaju zahtjeve kupaca. Četiri glavne komponente upravljanja kvalitetom jesu: planiranje kvalitete, osiguranje kvalitete, kontrola kvalitete i poboljšanje kvalitete.   Upravljanje kvalitetom nije usredotočeno samo […]