Usluge u razvoju, verifikaciji, validaciji i testiranju informacijskih sustava

Što je VVT? Verifikacija programske opreme može se provesti za cjelokupni tijek procesa razvoja, za cijeli programski sustav ili njegove komponente, kako bi se odredilo da li svaka faza razvoja zadovoljava standarde struke, specifikacije, dobru praksu ili konvencije. To se čini: pregledom ugovorne i projektne dokumentacije, inspekcijama, kontrolnim listama, itd., kako bi se odredila korektnost, […]

Upravljanje i nadzor IT projekata

Što su IT projekti? Upravljanje IT projektima uključuje strukturirani pristup planiranju, organiziranju, vođenju i kontroli projekata informacijske tehnologije. Postoje različite vrste IT projekata koje bi organizacija mogla poduzeti, uključujući: Razvoj i implementaciju softvera Hardverske instalacije (npr. poslužitelji, stolna računala ili telefonski sustavi) Nadogradnju mrežnog sustava Upravljanje podacima itd. Svi ovi projekti doprinose unapređenju postojećeg načina […]

Revizija informacijskih sustava

Što je revizija informacijskih sustava? Često svjedočimo primjerima u poslovanju koji zbog pogrešno ili površno provedene revizije dovode do propasti i pogrešne procjene financijskog stanja organizacije. Kako bi se takve situacije izbjegle, potrebno je uključiti informacijske sustave i njihove ciljane dijelove u predmet revizije. Revizija informacijskih sustava predstavlja proces prikupljanja i procjene dokaza na temelju […]

Razvoj nove IT strategije

Značaj strateškog planiranja IT-a Strateško planiranje IT-a u nekom poslovnom sustavu je način prilagodbe IT-a njegovim zahtjevima i potrebama te pronalaženju odgovora na pitanje – kako IT strategiju uskladiti s poslovnom strategijom, strateškim ciljevima i omogućiti da IT još više pospješi poslovni sustav. To je danas jedan od najvećih izazova za izvršni menadžment i vodstvo […]

Oblikovanje suvremene IT organizacije i upravljanje učinkovitošću ljudskih resursa

Što obuhvaća izrada nove IT organizacije i upravljanje ljudskim resursima? IT Governance & IT Menadžment sustav zahtijeva oblikovanje primjerene IT organizacije, odgovarajuće upravljanje ljudskim potencijalima i mjerenje njihove uspješnosti (HRM i PM), razvoj liderstva, organizacijske kulture i organizacijskih vrijednosti, kao i upravljanje znanjem. Human Resources Management: Upravljanje razvojem kompetencija djelatnika za IT Governance i vođenjem […]

Izrada tehničkih specifikacija za razvoj informacijskih sustava

Što su tehničke specifikacije za razvoj informacijskih sustava? Kako bi se što efikasnije moglo procijeniti vrijeme razvoja nekog informacijskog sustava (IS) te izračunati troškove provođenja samog projekta, na početku je potrebno definirati normativni okvir koji će nam pomoći u definiranju opsega projekta s regulatornog (zakonskog, tehničkog, poslovnog ili drugog) aspekta te je uz to potrebno […]

Oblikovanje ICT Governance & ICT Management sustava

Što je ICT Governance & ICT Management? ICT Governance & ICT Management je način vođenja i primjene ICT-a, koji upućuje  na područja,  postupke i odgovornosti, kako bi se postigla znatno veća poslovna učinkovitost i djelotvornost neke organizacije.  Upravama i menadžmentu poslovnih sustava ukazuje na  njihove uloge i odgovornosti za strateški značaj ICT-a, vodstvu ICT-a na […]