Uspostava organizacije za uspješno upravljanje podacima i digitalnu transformaciju

Što obuhvaća uspostava organizacije za upravljanje podacima? U projektima uspostave organizacije za upravljanje podacima i digitalnu transformaciju važno je analizirati kako trenutno organizacija upravlja svojim podacima te koje su postojeće formalne i neformalne uloge koje brinu o učinkovitijem korištenju podataka. Temeljem toga, raspoloživih okvira i dobre prakse, moguće je definirati potrebne organizacijske jedinice, radna mjesta […]

Upravljanje dokumentacijom i sadržajem

Ukoliko stalno imate problem s pretraživanjem dokumenata, arhive, ili ne znate koji dokument je zadnja verzija, sustav upravljanja dokumentacijom idealno je rješenje za vas! Mnoge organizacije žele pojednostaviti poslovne procese automatiziranjem upravljanja poslovnim informacijama, ali broj upravljačkih rješenja često može biti zbunjujući, pogotovo kada granice između rješenja nisu dobro definirane. Sustav za upravljanje dokumentacijom (DMS […]

Procjena zrelosti upravljanja podacima

Što znači procjena zrelosti upravljanja podacima? Maturity modeli Zrelost je mjera sposobnosti organizacije za kontinuirano poboljšanje u određenoj disciplini (u ovom slučaju zrelosti u upravljanju podacima). Većina modela zrelosti kvalitativno procjenjuje ljude/kulturu, procese/strukture i objekte/tehnologiju. Postoje dva pristupa za implementaciju modela zrelosti. S pristupom odozgo prema dolje, fiksni broj faza ili razina zrelosti je prvo […]

Pripreme za implementaciju rješenja za BI i Big data

Što su to rješenja za BI i Big data? BI – Business intelligence Pojam Business Intelligence (BI) ili Poslovna inteligencija ima dva značenja. Prvo, odnosi se na vrstu analize podataka kojoj je cilj razumijevanje organizacijskih aktivnosti i mogućnosti. Rezultati takve analize koriste se za poboljšanje organizacijski dostignuća. Kada ljudi kažu da su podaci ključ konkurentske […]

Upravljanje matičnim i meta podacima

Što znači upravljanje matičnim i meta podacima? Što su to matični podaci? Matični podaci su središnji izvor informacija neke organizacije. Sve komponente poslovanja organizacije trebaju imati pristup tim podacima. Za većinu transakcija, bilo kojeg tipa, organizacija koristi podatke iz pojedinih zapisa matičnih podataka i on pružaju kontekst za poslovne transakcije i analizu. Matični podaci su […]

Upravljanje sigurnošću podataka

Što je sigurnost podataka? Sigurnost podataka prvenstveno je usmjerena na sprječavanje neovlaštenog pristupa podacima, bez obzira na to tko je neovlaštena strana. Da bi to postigle, organizacije koriste alate i tehnologiju poput vatrozida, autentifikacije korisnika, mrežnih ograničenja i internih sigurnosnih praksi kako bi spriječile “curenje” podataka. To također uključuje sigurnosne tehnologije kao što su tokenizacija […]

Upravljanje kvalitetom podataka

Što obuhvaća upravljanje kvalitetom podataka? U poslovnom svijetu upravljanje podacima predstavlja veliki problem za organizacije. Podaci su jedan od najvrjednijih resursa koji su dostupni svima, raznim tvrtkama, trgovcima, agencijama, izdavačima, medijskim tvrtkama i mnogim drugima, ali ono što je ključno, podaci su svima njima korisni samo ukoliko su kvalitetni, jer loši podaci su potpuno beznačajni. […]

Uspostava Data Governance okvira i izrada strategije upravljanja podacima

Što je Data Governance? Data Governance možemo definirati kao sustav prava odlučivanja i odgovornosti za procese koji se odnose na upravljanje podacima, temeljen na dogovorenim modelima koji opisuju odgovornosti po pitanju poduzimanja akcija nad podacima. Definira vrstu akcija koje se mogu poduzeti, vrijeme, uvjete i metode koje se pri tome mogu koristiti. Na taj način […]