hr en

Uvod u testiranje programske opreme


Namjena:

Na strani proizvođača programske opreme: CIO-ima, rukovoditeljima funkcije projektiranja i održavanja programske opreme, developerima, voditeljima testiranja, testerima.

Na strani korisnika: članovima uprava zaduženim za informatiku, voditeljima poslovnih funkcija, osobama odgovornim za testiranje prihvatljivosti i primopredaju programske opreme.

Na strani upravljanja kvalitetom: voditeljima kvalitete, IT auditorima, IT revizorima. 

 

Ciljevi:

·         Upoznati se sa suvremenim zahtjevima potrebe verifikacije, validacije i testiranja (VVT) programske opreme, strategijama, postojećim metodama, normama, programskim alatima, praksom i tendencijama u ovom području.

·         Steći cjeloviti uvid u ovo područje, njegovu širinu i različite aspekte.

·         Steći uvid u 8 tematskih cjelina navedenih u Sadržaju.

·         Upoznati se s literaturnim i drugim izvorima koji „prate“ 8 tematskih područja.

·         Steći osnovu za usvajanje znanja u drugim seminarima koji upotpunjuju kompetencije za područje VVT-a programske opreme

Sadržaj:

 

1.    KVALITETA i EKONOMIJA PROGRAMSKE OPREME

·         Uvod u problematiku VVT-a

·         Niska uspješnost ICT projekata i uzroci?

·         Programska oprema i njene značajke

·         Kriza programske opreme

·         Kvaliteta programske opreme

·         Ekonomija kvalitete programske opreme

·         Povećanje kvalitete i produktivnosti putem VVT-a programske opreme

2.    VVT U ŽIVOTNOM CIKLUSU PROGRAMSKE OPREME

·         Ustrojstvo, definicije i metode VVT-a

·         VVT u modelima razvoja programske opreme

·         Testiranje kao dio verifikacije i validacije

·         Testiranje prema razinama

3.    METODE TESTIRANJA PROGRAMSKE OPREME

·         Funkcionalno testiranje

·         Strukturno testiranje

·         Testiranje nefunkcionalnih karakteristika

·         Testiranje promjena

·         Testiranje tijekom održavanja

·         Statičko testiranje programske opreme

·         Testiranje temeljeno na iskustvu

·         Odabir metoda testiranja

·         Iskustva u učinkovitosti primjene metoda testiranja

3.    UPRAVLJANJE TESTIRANJEM PROGRAMSKE OPREME

·         Oblikovanje procesa testiranja

·         Organizacija i odgovornosti za testiranje

·         Planiranje testiranja

·         Nadzor i kontrola testiranja

·         Upravljanje konfiguracijom

·         Upravljanje rizicima u testiranju

4.    NORME (STANDARDI) I TESTIRANJE PROGRAMSKE OPREME

·         Svrha primjene normi u VVT-u

·         Pregled važećih normi za VVT prema izvorima

·         IEEE norme za testiranje programske opreme

·         IEEE/ISO/IEC 29119 norme za testiranje programske opreme

·         Norme za testiranje u pojedinim granama / industrijama

5.    ALATI ZA TESTIRANJE PROGRAMSKE OPREME

·         Svrha i učinci primjene alata za testiranje

·         Vrste alata za testiranje

·         Alati za jedinično testiranje

·         Alati za upravljanje testiranjem

·         Alati za dinamičke analize

·         Alati za statičke analize itd.

6.    PRAKSA TESTIRANJA PROGRAMSKE OPREME

·         Primjer testiranja jednostavnije aplikacije

·         Primjer testiranja web mjesta

·         Primjer testiranja prihvatljivosti

·         Primjer validacije programske opreme

·         Iskustva evaluacije programske opreme iz financijske industrije

7.    MODERNE TENDENCIJE U TESTIRANJU PROGRAMSKE OPREME

·         Testiranje u agilnom razvoju

·         Testiranje aplikacija u oblacima

·         Testiranje mobilnih aplikacija

8.    RAZVOJ KOMPETENCIJA ZA TESTIRANJE PROGRAMSKE OPREME

·         Testiranje kao profesija

·         Moguće certifikacije testera i postojeći zahtjevi

·         Kompetencije za upravljanje razvojem zrelosti testiranja

 

Način rada:

 

Prezentacija aktualne problematike testiranja programske opreme u svijetu, stanje u RH. Prezentacije po tematskim cjelinama navedenim u sadržaju. Pregledi relevantnih izvora. Analize slučajeva. Vježbe. Rasprava sa sudionicima

 

Trajanje: 2 dana

 

Opaske:

Seminar je moguće organizirati i izvesti kao otvoreni (za sudionike iz različitih organizacija) ili zatvoreni (samo za polaznike neke organizacije). U tom slučaju sadržaj je moguće prilagoditi specifičnim potrebama konkretne organizacije – produbiti ili reducirati neke od tematskih cjelina.


Prijava

Slanjem prijavnice


Prijavnica