hr en

Revizija sigurnosti Oracle baze podataka


Baza podataka srce je svakog informacijskog sustava budući da se u njoj nalaze svi važni podaci o nekom poslovnom sustavu, bez obzira da li se radi o gospodarstvu, državnoj upravi ili lokalnoj samoupravi. Upravo zbog toga ovaj dio informacijskog sustava najčešće je predmet mogućih zlouporaba u kojima predvode krađe informacija i pokušaji mijenjanja informacijskog sadržaja. To je razlog zbog kojeg su baze podataka postale obvezni dio svake revizije informacijskog sustava. 

Na seminaru se prikazuje način revizije sigurnosti baza podataka s aspektom na Oracle, ali postupci ove revizije su primjenljivi i na druge baze.

Namjena  

 • Rukovoditeljima sektora interne revizije u poslovnim sustavima
 • Revizorima informacijskih sustava
 • Internim revizorima informacijskih sustava
 • ICT djelatnicima koji se žele specijalizirati u području revizije baza podataka 
 • Svima koje zanima ovo područje


Ciljevi

 • Prikazati način provedbe revizije sigurnosti baze podataka s gledištem na Oracle 
 • Prikazati koncept, metode, proces i norme revizije IS-a 
 • Dati uvid u programske alate za potporu reviziji baza podataka i način 
 • njihovog korištenja 
 • Dati uvid u aktualnu praksu revizije baza podataka 
 • Dati uvid u razvoj kompetencija osoba za reviziju baza podataka 
 • Ukazati na očekivani daljnji razvoj 


Sadržaj

Revizija sigurnosti Oracle baze podataka i zašto ju treba provoditi?

Revizije sigurnosti Oracle baze podataka internih kontrola: 

 • Sigurnosti 
 • Kontrole pristupa 
 • Razvoj aplikacijskog software-a i kontrole promjena 
 • Kontrole sistemskog software-a 
 • Segregacija dužnosti 
 • Nastavak kontinuiteta poslovanja 

Planiranje revizije sigurnosti Oracle baze podataka 

Dokumentacija za reviziju sigurnosti Oracle baze podataka 

Primjer revizije sigurnosti Oracle baze podataka 


Način rada

Seminar se temelji na najnovijim znanjima i najboljoj poslovnoj praksi u području revizije sigurnosti neke baze podataka. Održava se kao kombinacija pripadajućeg metodološkog pristupa, analize konkretnih problemskih situacija, mentoriranja vlastitih problemskih situacija polaznika i korištenja programskih alata za potporu reviziji. 


Trajanje 

• 1  dan 

• 2 dana za polaznike koji se žele dodatno i detaljno usavršiti u pojedinim temama primijenjene statistike, npr. Regresijskoj analizi, Šest sigma, Kontrolne karte itd.


CIJENA:

 • 1 dan - 1.250,00 Kn + PDV
 • 2 dana - 2.950,00 Kn + PDV

ZIH d.o.o., tel:  01/4855-271, 4855-273, fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr


PRIJAVNICA: