hr en

Audit sustava kibernetičke sigurnosti

 

Namjena

 • Osobama koji jesu ili žele biti procjenitelji sustava kibernetičke sigurnosti
 • Članovima sektora / ureda za sigurnost i/ili kibernetičku sigurnost
 • ICT profesionalcima nadležnim za kibernetičku sigurnost
 • Stručnjacima koji se bave sustavima upravljanja (ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001,...) koji žele svoje kompetencije proširiti i na kibernetičku sigurnost (ISO 27032)

Ciljevi seminara
 • Znati svrhu sustava kibernetičke sigurnosti i objasniti principe, procese i tehnike za procjenu i upravljanje kibernetičkom sigurnošću
 • Upoznati se sa zahtjevima ISO 27032 standarda kojim se uspostavlja sustav kibernetičke sigurnosti
 • Objasniti ulogu procjenitelja u planiranju, provedbi, izvješćivanju i "follow up" aktivnostima nakon procjene
 • Pripremiti polaznike za obavljanje internih procjene prema normi ISO 27032, što uključuje:
      o Planiranje procjene
      o Upravljanje i vođenje procjene
      o Predstavljanje razvijenih vještina komunikacije i intervjuiranja
      o Izvješćivanje nalaza iz procjena
      o Follow up aktivnosti

Sadržaj

1. dan:
 • Uvod u seminar
 • Pregled normi informacijske sigurnosti
 • Ključni pojmovi u kibernetičkom prostoru
 • Imovina u kibernetičkom prostoru
 • Procjene i tretiranje rizika imovine u kibernetičkom prostoru
 • Kontrole kibernetičke sigurnosti
      o Kontrole na razini aplikacija
      o Kontrole za zaštitu servera
      o Kontrole za krajnje korisnike
      o Kontrole za zaštitu od napada socijalnog inženjeringa
      o Kontrole za unapređenje spremnosti cyber sigurnosti

2. dan:
Što je procjena sustava kibernetičke sigurnosti?
 • Vrsta procjene
 • Ciljevi procjene
 • Obveze na kojima se temelji procjena
 • Karakteristike osoba koje rade procjenu

Način provedbe interne procjene
 • Faze u provedbi interne procjena
 • Planiranje i priprema interne procjene
 • Provedba interne procjene
 • Follow up aktivnosti
 • Izrada plana procjene
 • Priprema ispitne liste za procjenu

3. dan:
Provedba procjene
 • Uvod u procjenu
 • Neposredna procjena
 • Analiza i ocjena stanja
 • Izrada Izvješća o nesukladnostima i zahtjeva za korektivnu aktivnost
 • Analiza više studija slučaja
 • Završni sastanak
 • Follow up aktivnosti
 • Pripreme za ispit
 • Pismeni ispit

Način rada
 • Seminar traje 3 dana
 • Teorijski i praktični rad s vježbama

Dokaznica
 • Polaznici koji polože ispit dobivaju certifikat za internog procjenitelja
 • Polaznici koji ne polože ispit dobivaju potvrdu ZIH-a o sudjelovanju na seminaru

Predavači
 • dr. sc. Silvana Tomić Rotim, Lead Auditor, CISA
 • Nataša Zobec, Lead Auditor


Cijena: 3.450,00 Kn + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanje i vježbe, certifikat ili potvrdu o sudjelovanju na seminaru, ručak i osvježenje u pauzama.

Informacije
ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, 4855-273, fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr

Prijavnica