hr en

ZIH je sklopio ugovor s HŽ Infrastrukturom

ZIH je sklopio ugovor s HŽ Infrastrukturom

 

U proteklom periodu tvrtka ZIH sklopila je ugovor za usluge usklađivanja HŽ Infrastrukture d.o.o. sa Zakonom i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.