hr en

ZIH je održao seminar na temu revizije informacijskih sustava

 

Dana 24. rujna 2019.g. u organizaciji ZIH-a održan je seminar "Što treba znati o reviziji informacijskih sustava?"


Polaznici seminara bili su zaposlenici HP-Hrvatske pošte, Državnog ureda za reviziju i Javne ustanove "NP Krka". 


Predavač je bila Višnja Komnenić, univ.spec.inf., dipl.ing.


Za više detalja o seminaru pogledajte sljedeći link:

http://zih.hr/hr/seminar/sto-treba-znati-o-reviziji-informacijskih-sustava