hr en

Informacijska sigurnost. Kontinuitet rada. Oporavak od katastrofe. Forenzika. Cyber sigurnost


Za pregled najvažnijih normi u području sigurnosti pogledati link:


Sustavi informacijske sigurnosti (ISMS – Information Security Management Systems)

Svrha

Informacije su danas najznačajnija poslovna imovina, zbog čega je nužna njihova odgovarajuća zaštita. Cjeloviti sustav informacijske sigurnosti u nekom poslovnom sustavu postiže se primjenom normi ISO 27001 i ISO 27002. Za više informacija o tome pogledati linkove:

Informacijska sigurnost (ISMS – Information Security Management System)


Projekti ISMS-a koje radi ZIH 

 • Razvoj politika i procedura ISMS sustava

Razvoj politike ISMS-a, izrada projektne dokumentacije za sve dijelove ISMS-a (procedura i radnih uputa), izrada prijedloga organizacije za ISMS.

 • Priprema za certifikaciju ISMS sustava prema normi ISO 27001

Ukoliko se poslovni sustav odluči certificirati svoj ISMS sustav, ZIH provodi sve potrebne radnje za takvu aktivnost, uključivo i sudjelovanje u certifikacijskom postupku.

Seminari iz ISMS-a koje izvodi ZIH:

 • Uvod u informacijsku sigurnost
 • ISO 27001 Introduction (link)
 • ISO 27001 Foundation (link)
 • ISO 27001 Lead Implementer (link)
 • ISO 27001 Lead Auditor (link)

 

Seminari iz upravljanja rizicima informacijske sigurnosti:

Seminari CISA, CISM koje izvodi ZIH:

 • CISA (Certified Information Systems Auditor)
 • CISM (Certified Information Security Manager)


Seminari iz područja aplikacijske sigurnosti (ISO 27034)

ISO 27034 Foundation (link)

ISO 27034 Lead Implementer (link)Računalna forenzika

 • Uvod u računalnu forenziku
 • Certified Lead Forensic Examiner (link)


Upravljanje kontinuitetom poslovanja  (BCM – Business Continuity Management)

Svrha


Projekti ZIH-a

 • Razvoj politika i procedura BCM sustava

Razvoj politike BCM-a, izrada projektne dokumentacije za sve dijelove BCM-a (procedura i radnih uputa), izrada prijedloga organizacije za BCM.

 • Priprema za certifikaciju ISO 22301 sustava BCM-a

Ukoliko se poslovni sustav odluči certificirati svoj BCM sustav, ZIH provodi sve potrebne radnje za takvu aktivnost, uključivo i sudjelovanje u certifikacijskom postupku. 

Seminari, radionice koje drži ZIH:

 • Motivacijska prezentacija poslovodstvu o BCM-u
 • Projektiranje BCM sustava

Seminari iz primjene norme ISO 22301 (BCM)

 • ISO 22301 Foundation (link)
 • ISO 22301 Lead Implementer (link)
 • ISO 22301 Lead Auditor (link)

Oporavak od katastrofe (DR – Disaster Recovery)

Svrha

Pogledati link:


Seminari, radionice koje drži ZIH:

 ISO 24762 Foundation (link)

 ISO 24762 Lead Manager (link)


Cyber sigurnost (Cybersecurity. Kibernetička sigurnost)

Svrha

Pogledati link:


Seminari, radionice koje drži ZIH:

 • Motivacijska prezentacija poslovodstvu
 • ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager (link)