hr en

Ljudi i resursi


Svrha

IT Governance & IT Menadžment sustav zahtijeva odgovarajuće upravljanje ljudskim potencijalima i mjerenje njihove uspješnosti (HRM i PM), oblikovanje primjerene IT organizacije, razvoj liderstva, organizacijske kulture i organizacijskih vrijednosti kao i upravljanje znanjem.

ZIH ima razvijene postupke za ove obveze. 

Usluge ZIH-a

Seminari, treninzi, radionice

  • Upravljanje ljudskim potencijalima (HRM) i mjerenje uspješnosti (PM – Performance Measurement) sukladno potrebama IT Governance-a i suvremenim metodama HRM-a i PM-a
  • Oblikovanje IT organizacije za IT Governance & IT Menadžment
  • Svrha, ciljevi, sadržaj i način održavanja ovih seminara dostupni su i u Katalogu seminara ZIH-a 

Konzultantske usluge u projektima

  • Projekt HRM-a i PM-a
  • Projekt oblikovanja IT organizacije


Za ove projekte ZIH ima priređene projektne zadatke, okvirne projektne planove i očekivane projektne rezultate, na osnovi kojih ih može realizirati na visokoj profesionalnoj razini.