hr en

Infrastruktura i IT operacije


Svrha

Svrha ovog područja IT Governance & IT menadžment sustava jest osigurati raspoloživost i potrebne IT kapacitete, upravljanje IT imovinom, upravljanje konfiguracijom, upravljanje izdanjima, upravljanje incidentima i problemima, upravljanje IT operacijama i upravljanje službom potpore. Predstavlja neposrednu realizaciju strategije IT usluga prikazanu u dijelu Arhitektura & planiranje IT usluga. 

ZIH ima razvijene postupke za realizaciju ovih obveza.

Usluge ZIH-a

Seminari, treninzi, radionice

  • Seminar iz ITSM-a 

Seminar sadržajno obrađuje slijedeće teme: Upravljanje razinama IT usluga, Upravljanje raspoloživošću i kapacitetima, Upravljanje IT imovinom, Upravljanje zahtjevima korisnika, Upravljanje pristupima, Upravljanje promjenama IT usluga, Upravljanje konfiguracijom, Upravljanje izdanjima (Release Management), Upravljanje incidentima i problemima i Upravljanje operacijama (procesiranjem)

Seminari iz primjene normi ISO 20000

  • ISO 20000 Introduction (link)
  • ISO 20000 Foundation (link)
  • ISO 20000 Lead Implementer (link)
  • ISO 20000 Lead Auditor (link)


Svrha, ciljevi, sadržaj i način održavanja ovih seminara razrađeni su posebno  i dostupni u Katalogu ZIH-a i na adresi www.zih.hr/seminari


Konzultantske usluge u projektima

  • Razvoj procedura ITSM sustava

Razvoj politike ITSM-a, izrada projektne dokumentacije za sve dijelove ITSM-a (procedure upravljanja portfeljem usluga, procedure upravljanja razinama usluga, procedure upravljanja IT imovinom, procedure upravljanja kapacitetima i raspoloživošću, procedure upravljanja zahtjevima, procedure upravljanja pristupima, procedure upravljanja promjenama, procedure upravljanja konfiguracijom, procedure upravljanja incidentima i problemima), izrada prijedloga organizacije za ITSM. 

  • Razvoj i priprema za certifikaciju ISO 20000 sustava upravljanja IT uslugama

Ukoliko se poslovni sustav odluči certificirati svoj ITSM sustav, ZIH provodi sve potrebne radnje za takvu aktivnost, uključivo i sudjelovanje u certifikacijskom postupku.

Za svaki od ovih projekata ZIH ima priređene projektne zadatke, okvirne projektne planove i očekivane projektne rezultate, na osnovi kojih ih može realizirati na visokoj profesionalnoj razini.