hr en

Seminari

  Seminari

I. POSLOVNI KONZALTING

1. Strategija, procesi, kvaliteta, organizacija, HRM

Strateško planiranje i upravljanje njenom provedbom

 • Strateško planiranje i upravljanje njenom provedbom
 • Moderne metode poslovnog odlučivanja


Poslovni procesi

Kvaliteta, zaštita okoliša, energetska učinkovitost

Upravljanje kvalitetom


Sustavi upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001)


Sustavi upravljanja energetskom učinkovitosti (ISO 50001)


Nova organizacija, upravljanje razvojem karijere i radnom učincima djelatnika

 • Oblikovanje nove organizacije i opisi radnih mjesta
 • Upravljanje razvojem karijere djelatnika (HRM)
 • Upravljanje radnim učincima djelatnika (PM)

2. Rizici, sukladnosti, privatnost

Upravljanje poslovnim rizicima (ISO 31000)


Upravljanje sukladnostima (ISO 19600)

Kibernetička sigurnost - usklađivanje s EU uredbom


Usklađivanje s EU GDPR Uredbom


Zaštita privatnosti temeljem norme ISO 29100


Upravljanje antikorupcijskim sustavom (ISO 37001)


3. Upravljanje sustavima informacijske sigurnosti i kontinuitetom poslovanja

Korporativna informacijska sigurnost

 • Zašto i kako upravljati sustavom korporativne informacijske sigurnosti?
 • Razvoj i implementacija korporativne informacijske sigurnosti
 • Interni audit korporativne informacijske sigurnosti


Sustavi informacijske sigurnosti

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

1. IT Governance & IT menadžment

Zašto i kako razviti IT Governance


Treninzi iz pojedinih dijelova IT Governance sustava

 • Strategija IT-a, Sukladnosti i IT, IT financije, HRM u IT, IT arhitektura, IT usluge, IT programi i projekti, Aplikacije, Data Governance, itd.


IT Governance & IT Menadžment primjenom norme ISO 38500


2. IT usluge (IT Service Management - ITSM)

ITSM temeljen na ISO 20000 • ITIL
  • ITIL Foundation
  • ITIL Intermediate
  • ITIL Expert

3. Informacijska sigurnost (IT aspekti)

Upravljanje rizicima informacijske sigurnosti


Razvoj, implementacija i audit sustava informacijske sigurnosti


Kontrole informacijske sigurnosti (ISO 27002)


Upravljanje incidentima (ISO 27035)


Sigurnost aplikacija (ISO 27034)


Računalna forenzika

Etičko hakiranje


Penetracijsko testiranje


Priprema za polaganje CISA i CISM ispita


4. Upravljanje kontinuitetom rada (BCM), oporavak od katastrofe (DR)


5. Kibernetička sigurnost (Cyber Security)

6. Aplikacije

Primjena normi sistemskog i programskog inženjerstva u proizvodnji aplikacija

 • SQUare


Upravljanje portfeljem aplikacija (APM)


Validacija, verifikacija i testiranje programske opreme


7. Revizije informacijskih sustava