hr en

prof.dr.sc. Zdravko Krakar


Pozicija u ZIH-u:

Glavni konzultant, prokurist društva

Redovna izobrazba:

 • Doktorski studij, Sveučilište u Zagrebu, Doktor informacijskih znanosti, (1981)
 • Poslijediplomski znanstveni studij, Sveučilište u Zagrebu, Elektrotehnički fakultet, Magistar tehničkih znanosti, (1973)
 • Diplomski studij, Sveučilište u Zagrebu, Tehnološki fakultet, diplomirani inženjer, (1968)

Dodatna usavršavanja:

 • Oko 30 usavršavanja u inozemstvu – Njemačka (Berlin, Düsseldorf Leipzig, Dresden),  Francuska (Paris), Švicarska (Zurich), SAD (Atlanta), Rusija (Moskva, Petrograd), Engleska (London, Cambridge), Austrija (Wien, Graz), Nizozemska (Amsterdam), Ukrajina (Kiew), Belgija (Bruxelles), Mađarska (Budapest), Poljska (Krakow), Grčka (Atena), Češka (Prag), Španjolska, Slovačka (Bratislava), Italija (Rim, Padova), iz različitih disciplina ICT-a i  menadžmenta
 •  Oko 60 usavršavanja u zemlji iz područja znanstvenog i stručnog  interesa 

Područja osobnog interesa:

 •  IT Governance & Management, Upravljanje kvalitetom i metrike u IT, Sustavi informacijske sigurnosti, Upravljanje kontinuitetom poslovanja, Upravljanje IT uslugama, Vođenje projekata

Ovlaštenja, dopusnice, certifikati

 •  Izbori u znanstveno-nastavna zvanja:
     Redoviti profesor u trajnom zvanju (2001), Redoviti profesor (1997), Izvanredni profesor (1991)

 •  Izbori u znanstvena zvanja:

     Znanstveni savjetnik (2001), Viši znanstveni suradnik (1989), Znanstveni suradnik(1983)

 •  Ovlaštenja za izvođenje sveučilišne nastave za predmete:

      Upravljanje informatizacijom

      Kvaliteta i mjerenja u IT

      Upravljanje IT uslugama

      Kontrola informacijskih sustava

      Sustavi informacijske sigurnosti

      Upravljanje kontinuitetom IT potpore

      Revizija informacijskih sustava

      Informacijski sustavi zaštite okoliša

      Upravljanje informacijskim resursima

         Odabrana poglavlja IT menadžmenta  

 • Certifikati: 

       10 industrijskih certifikata iz različitih područja primjene međunarodnih normi za unapređenje     poslovanja te sistemskog i programskog inženjerstva

Zaposlenja

 •   Fakultet organizacije i informatike, (1988 – 2014), sveučilišni profesor
 •   ZIH, Centar za poslovnu izvrsnost, (2002 – 2006), direktor
 •   Zavod za informatiku Republike Hrvatske, (1987 – 2002), direktor
 •   Željezara Sisak, Elektronički računski centar, (1968 – 1987), različite projektantske i               poslovodne dužnosti

Znanstvena djelatnost:

 •  Autor: 6 knjiga, 7 poglavlja u knjizi, 19 znanstvenih radova u indeksiranim časopisima, 49  znanstvenih radova na međunarodnim konferencijama, 48 znanstvenih radova u časopisima
 •  Znanstveni projekti: 10 projekata Ministarstva znanosti RH, 3 međunarodna projekta, 18  istraživačko-razvojnih studija
 •  Urednik ili član uredništva 10 znanstvenih zbornika
 •  Recenzent 27 znanstvenih knjiga i 120 znanstvenih radova
 •  Autor 90-tak znanstvenih popularizacijskih članaka

Stručna djelatnost:

 • Voditelj ili član tima u više od 100 stručnih projekata informatizacije, unapređenja menadžmenta i organizacije za javni sektor i gospodarstvo (Vlada RH, ministarstva, državni zavodi, lokalna uprava, INA, HEP, HŽ, HGK, Hrvatske vode, HNB, Pliva, MBU, Varteks, brojne srednje i manje gospodarske tvrtke itd.)
 • Voditelj ili član tima u više od 40 projekata primjene međunarodnih normi za unapređenje poslovanja (ISO 9000, ISO 27000, ISO 14000, ISO 22301, CMMI, normi sistemskog i programskog inženjerstva itd)
 • Autor: 35 stručnih radova objavljenih u domaćim stručnim časopisima, 57 radova objavljenih u zbornicima s domaćih stručnih skupova, 30-tak redakcijskih tekstova
 • Aktivnosti organizacije primjene informatike i modernih metoda menadžmenta u državnim tijelima RH (Ured predsjednika RH, Vlada RH, 6 ministarstva, brojnim gospodarskim tvrtkama)
 • Rad na popularizaciji struke

Nastavna djelatnost:

 • Sveučilišna nastava: izvođenje akademskih predmeta (vidjeti Ovlaštenja za izvođenje sveučilišne nastave) tijekom 25 godina sveučilišne karijere
 • Gostujući profesor na 4 sveučilišta
 • Mentor u izradi 4 disertacije, 48 magistarskih radnji, 260 diplomskih radova
 • 18 pozvanih predavanja na znanstvenih skupovima
 • 40-tak pozvanih predavanja na javnim skupovima
 • 70-tak stručnih radionica i seminara
 • Autor ili suautor 15 fakultetskih udžbenika i 25 stručnih udžbenika

Članstvo u strukovnim udrugama:

 • Hrvatska akademija tehničkih znanosti, (od 2001)
 • Information Systems Audit and Control Association, potpredsjednik hrvatskog ogranka     (2005 – 2012)
 • Hrvatska informatička zajednica, suosnivač (1975) i višegodišnji čelnik niza njenih tijela    (1988 – 2011)
 • Hrvatski forum za kvalitetu u ICT, utemeljitelj (1993) i višegodišnji predsjednik (1993 - 2003) 
 • Hrvatsko društvo za kvalitetu, član (  )
 • Tehnička komisija za ocjenu kvalitete programske opreme u Hrvatskoj gospodarskoj komori, predsjednik (2003 - 2014)
 • Tehnički odbor za normizaciju u ICT, suutemeljitelj i višegodišnji član

Nagrade, priznanja:

 • Plaketa Sveučilišta u Zagrebu, Dies Academicus, 2014.
 • Nagrada za životno djelo Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 2013.
 • Primus, posebna nagrada za doprinos razvoju konzultantske djelatnosti u Hrvatskoj, Udruga poslovnih savjetnika RH), 2010.
 • Državna nagrada za znanost RH, Sabor RH, 2001.
 • Priznanje "Lombardia per l`Ambiente" za informatizaciju zaštite okoliša, Sveučilište u Milanu i Vlada pokrajine Lombardija, Como, Italija, 2000.
 • Posebno priznanje za doprinos razvitku hrvatske informatike, Hrvatski informatički zbor, 1997.
 • Plaketa Informatika, Hrvatski informatički zbor, 1995.
 • 30-tak stručnih priznanja hrvatskih tvrtki

E-mail: zdravko.krakar@zih.hr