hr en

Upravljanje usklađenostima u poslovnom sustavu


Ciljevi seminara

Produbiti spoznaje o potrebi i načinu uspostave konzistentnog i transparentnog sustava upravljanja usklađenostima (CMS) u poslovnim sustavima, posljedicama nedovoljnog pridržavanja zahtjeva u ovom području, njegovim učincima i trendovima. Temeljem analize slučajeva i najbolje prakse u ovom području, prikazuje se način procjene trenutačnog stanja, izrade programa njegove uspostave i implementacije kao i poboljšanja takvog sustava.

Namjena

Seminar je namijenjen osobama zainteresiranim za produbljivanja postojećih znanja u vezi sa usklađenostima, bez obzira na veličinu i djelatnost poslovnih sustava. To su prvenstveno osobe iz gospodarstva i javnog sektora, predstavnici poslovnih područja: osobito upravljanja rizicima, upravljanja usklađenostima, pravnih i financijskih poslova, upravljanja ljudskim resursima, informacijske sigurnosti, IT-a, upravljanja kvalitetom, te osobe koje se žele specijalizirati u ovom području.

Sadržaj 

 • Ključna terminologija
 • Vanjski i unutarnji razlozi za uspostavu CMS-a
 • Analiza referentnih primjera iz prakse
 • Ciljevi, benefiti i moguće varijante uspostave CMS-a
 • Standard ISO 37301
 • Faze razvoja i implementacije CMS-a: procjena trenutačnog stanja područja usklađenosti (Gap analiza), procjene rizika neusklađenosti, oblikovanje organizacije i definiranje odgovornosti za usklađenost
 • Oblikovanje politike usklađenosti, određivanje i izrada kontrola usklađenosti, izrada i implementacija procedura usklađenosti, postupak audita CMS-a, KPI-ovi i mjerenje uspješnosti CMS-a
 • Edukacije za CMS
 • Moguća certifikacija CMS-a


Trajanje i način rada 

Seminar traje 1 dan. Sastoji se od teorijskog i praktičnog rada. Izvodi se ili učionički ili u e-learning obliku. Moguće ga je za više osoba organizirati i na lokaciji korisnika.

Dokaznica

Svi polaznici dobivaju potvrdu ZIH-a o sudjelovanju na ovom seminaru.

Voditelji


dr. sc. Silvana Tomić Rotim, Nataša Zobec, dipl. inf.

Cijena: 1.250 kn + PDV

Cijena uključuje:

 • Učionički oblik seminara

Zbirka slajdova i radni materijali za predavanja i vježbe, potvrda (uvjerenje) o
sudjelovanju na seminaru,  osvježenja tijekom seminara

                  ili

 • E-learning oblik seminara

Pristupno pravo e-learning platformi ZIH-a

Informacije

ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr


Prijavnica

download download