hr en

Upravljanje radnom uspješnošću djelatnika


Namjena

Ovaj seminar namijenjen je stručnjacima ljudskih resursa i svim razinama rukovođenja.

Cilj

Obučiti HR menadžere i stručnjake za uvođenje i provedbu sustava za upravljanje radnom uspješnošću zaposlenika (Performance Management).

Sadržaj

 • Uvod u seminar
 • Otvaranje
 • Administrativni detalji
 • Predstavljanje ZIH-a i trenera
 • Svrha seminara
 • Uvod u upravljanje radnom uspješnošću
 • Učinci upravljanja radnom uspješnošću
 • Principi djelovanja sustava upravljanja radnom uspješnošću
 • Što radi sustav upravljanja radnom uspješnošću?
 • Jasna i opravdana ocjena
 • Planiranje – pregled
 • Razvoj sustava upravljanja radnom uspješnošću
 • Krug upravljanja random uspješnošću i njegove faze
 • O planovima
 • Faze planiranja
 • Poravnanje ciljeva od vrha prema dnu
 • O ciljevima
 • SMART – planiranje ciljeva
 • Sukob osobnih i poslovnih ciljeva
 • Metrike za mjerenje radne uspješnosti
 • Usklađivanje ciljeva i nagrada
 • O timu
 • Nadzor i savjetovanje
 • Faza nadzora i savjetovanja
 • Motivacija
 • „Coaching“
 • O „Feedback-u“
 • 1:1 nasuprot 360º Feedback
 • Faza evaluacije
 • Sudionici sustava upravljanja radnom uspješnošću i njihove uloge
 • Razvoj zaposlenika
 • Upitnik za samoprocjenu – „Coaching“
 • Osnovne taktike za razvoj zaposlenika
 • Tri elementa koja podržavaju razvoj zaposlenika
 • Upravljanje lošom uspješnošću
 • Upravljanje „C Performers“
 • Planiranje – tehnologija
 • Potrebni elementi ciljeva
 • Uobičajene pogreške u planiranju ciljeva
 • Primjeri
 • Od teorije do prakse
 • Barijere 
 • Utjecaj na svijest zaposlenika
 • Nerazumijevanja
 • Motivirajući faktori
 • Preporučeni principi sustava upravljanja radnom uspješnošću
 • Veza između sustava upravljanja random uspješnošću i drugih HR sustava i procesa
 • Efekti sustava upravljanja radnom uspješnošću
 • Distribucija uloga 
 • 10 kritičnih faktora uspjeha
 • Samoprocjena
 • „Feedback“
 • Što je to?
 • Davanje Feedback-a
 • Primanje Feedback-a


Način rada

 • Seminar traje 2 dana.
 • Teorijski i praktični rad s vježbama.


Dokaznica
Svi polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na tečaju za upravljanje radnom uspješnošću zaposlenika «Performance Management».


Predavači

dr.sc. Silvana Tomić Rotim, Lead Auditor, CISA


Cijena: 2.950,00 kn + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja i vježbe, uvjerenje o sudjelovanju na tečaju, ručak i osvježenja u pauzama.


Informacije
ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271 , 4855-273; fax: 01/4855-272; e-mail: zih@zih.hr

Prijava

Slanjem prijavnice.

Prijavnica