hr en

Upravljanje portfeljem aplikacija

 

Ovaj seminar namijenjen je svima koji su zainteresirani za stjecanje ili proširenje znanja o tome kako na suvremeni način uspostaviti i primjenjivati proces upravljanja portfeljem aplikacija u poslovnom sustavu. Smisao takvog procesa jest racionalizirati postojeću aplikacijsku imovinu te razraditi strategiju postupanja s aplikacijama u željenom razvojnom periodu. S jedne strane poslovne potrebe za aplikacijama sve su veće, aplikacije su sve kompleksnije, ovisnost poslovanja o IT-u sve je viša. No, s druge strane praksa pokazuje da se IT budžeti u rijetkim slučajevima tek skromno povećavaju, troškovi postojećih aplikacija (održavanja, unapređenja, licenci i operativne potpore) dosegli su i do 80% IT budžeta, tako da za razvoj novih aplikacija gotovo da i nema prostora. Zbog toga je ovo područje potrebno značajno unaprijediti. To se postiže primjenom suvremenog upravljanja portfeljem aplikacija (Application Portfolio Management - APM). Ne postoji jedinstveni, standardizirani pristup oblikovanju APM-a, već se on može realizirati na različite načine. Na seminaru se stječu potrebna znanja o tome, kako ostvariti i izbjeći mnoge potencijalne pogreške.


Namjena: 

 • CIO-ima
 • Voditeljima funkcije razvoja aplikacija u funkciji informatike
 • Vlasnicima poslovnih procesa u poslovnim sustavima
 • Voditeljima poslovnih područja
 • Osobama zaduženim za IT usluge
 • Osobama zaduženim za budžetiranje IT-a
 • Svima koje zanima ovo područje


Ciljevi:

 • Predočiti potrebu, ciljeve i potencijalne učinke APM-a
 • Upoznati se s  mogućim pristupima APM-u 
 • Naučiti postaviti kriterije za određivanje značaja aplikacija za poslovni sustav i njegove poslovne procese
 • Naučiti kako procjenjivati aplikacije po raznim kriterijima
 • Naučiti kako obaviti kategorizaciju aplikacija prema njihovom značaju
 • Naučiti kako razraditi scenarije transformacije aplikacija
 • Naučiti kako obaviti optimizacije aplikacija
 • Naučiti kako upravljati APM procesom
 • Prikazati uloge i odgovornosti za APM
 • Prikazati iskustva o primjeni APM-a u praksi
 • Upoznati se s programskim alatima za potporu APM-u

Sadržaj:

1.DAN

1.     UVOD u APM

 • Aplikacijska arhitektura kao dio poslovne arhitekture
 • Aplikacijska arhitektura i APM
 • Ciljevi i učinci APM-a

2.      METODE  APM-a

 • Odnos između APM-a, portfelja projekata i upravljanja financijama
 • Pregled postojećih metoda APM-a
 • Rizici u razvoju i primjeni APM-a

3.      PRIKAZ PRIMJERA APM-a IZ PRAKSE

 • Analize niza slučajeva iz prakse
 • Zaključci temeljem analize slučajeva

4.      ALATI ZA POTPORU APM-a

 • Pregled raspoloživih alata
 • Korištenje 2 - 3 APM alata  

 5.      RAZVOJ ZRELOSTI APM-a

 • Postojeći modeli zrelosti APM-a

 • Procjena stanja u vlastitom poslovnom sustavu 

 • Vježbe: 1,2,3 

2. DAN

6. RAZVOJ APM SUSTAVA

  1. Inicijalizacija projekta APM

 • Određivanje ciljeva i područja primjene APM-a
 • Izrada plana APM projekta i procjena resursa
 • Definiranje i uspostava organizacije za APM
 • Izobrazba tima za APM       


   2. Poslovna arhitektura (EA), IT potpora, Inventura aplikacija

 • Povezivanje poslovnih funkcija / poslovnih procesa i IT potpore
 • Inventura postojećih aplikacija prema APM zahtjevima

    3. Razvoj i primjena APM modela (sustava)

 •  Definiranje mogućih kriterija
 •  Procjenjivanje aplikacija

 •  Kategorizacija (pozicioniranje) aplikacija
 •  Izrada mogućih scenarija postupanja s aplikacijama (što zadržati, modificirati, konsolidirati,    zamijeniti, ukinuti, dati u outsourcing, itd  
 •  Izrada plana transformacije


 4. Evaluacija rezultata i odlučivanje o planovima transformacije

 •   Menadžerska analiza rezultata, mogućih scenarija i plana transformacija
 •   Strategija transformacije aplikacija (APM strategija)
 •   Planiranje realizacije APM strategija (planiranje transformacije)

     

 5. Optimizacije i upravljanje realizacijom APM strategije

 •    Moguće optimizacije
 •    Određivanje prioriteta u realizaciji APM strategije
 •    Povezivanje s portfeljem investicija

 •    Nadzor ostvarenja APM strategije

 • Vježbe: 4,5,6

Način rada

Prikaz metoda i tehnika APM-a, analize primjera, vježbe, rasprava.  Seminar se temelji na najboljoj poslovnoj praksi u APM-u. Održava se kao kombinacija metodološkog pristupa, analize konkretnih problema i mentoriranja vlastitih problemskih situacija polaznika.   

Trajanje 

Seminar traje 2 dana

Cijena: 

2 dana - 2.950,00 Kn + PDV

 • U cijenu su uključenii materijali, osvježenja u pauzama i ručak

Kontakt

ZIH d.o.o., tel:  01/4855-271, 4855-273, fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr

Prijava

Putem prijavnice


Prijavnica: