hr en

Strukturni fondovi EU


Namjena

Seminar je namijenjen svim zainteresiranim ustanovama, poslovnim subjektima ili pojedincima koji žele proširiti svoje znanje o EU fondovima te naučiti kako uspješno provesti aplikaciju za EU projekt.

Cilj

Upoznati polaznike s mogućnostima financiranja iz EU fondova te ih praktično obučiti za uspješno podnošenje zahtjeva za dobivanje sredstava.

Sadržaj

1. dan: Kako dobiti sredstva za financiranje iz strukturnih fondova?

 • Razumijevanje bitnih institucija i mehanizama koji utječu na pristup društvenim fondovima
 • Kohezijska politika, zakonodavstvo i instrumenti u EU i Hrvatskoj
 • Definiranje strukturnih fondova, koje vrste projekata se mogu financirati iz strukturnih fondova, primjeri iz programskog razdoblja 2007.-2013.
 • Strateški i zakonski dokumenti koji reguliraju financiranje iz programa EU
 • Institucije uključene u upravljanje strukturnim fondovima i njihove uloge
 • Koraci u dobivanju i korištenju sredstava (od primjene do konačne ocjene)
 • Vježbe: 1, 2 i 3

2. dan: Kako pripremiti projekt koji se financira iz strukturnih fondova?

 • Ključni pojmovi i definicije; vrste projekta
 • Faze u životnom ciklusu projekta
 • Razumijevanje ciljeva i kriterija različitih operativnih programa financiranih iz strukturnih fondova
 • Priprema projekta
 •  Logička matrica
 • Stablo problema/strateška analiza
 • Postavljanje ciljeva, rezultati
 • Definiranje i mjerenje aktivnosti, inputa, outputa
 • Planiranje projektnih sredstava (HR, budžet, vrijeme)
 • Vježbe: 4, 5, 6, 7 i 8

3. dan: Lokalna partnerstva za uspješne projekte

 • Javno-privatno partnerstvo – ključni pojmovi
 • ABC strateško planiranje
 • Utvrđivanje i analiza dionika
 • Kako osigurati sudjelovanje u zajednici?
 • Kako mobilizirati resurse?
 • Akcijski plan razvoja
 • Vježbe: 9, 10, 11, 12, 13 i 14

4. dan: Ključni problemi učinkovite provedbe projekta

 • Projektni i programski indikatori i ciljne skupine
 • Operativno planiranje i mobilizacija resursa
 • Ugovaranje (natječaji, intervjui, pravila nabave...)
 • Interni monitoring i izvještavanje
 • M&E ciljevi i alati
 • Zatvaranje


Način rada

 • Seminar traje 4 dana.
 • Teorijski i praktični rad s vježbama.


Dokaznica

Svi polaznici dobivaju diplomu o sudjelovanju na seminaru.


Predavači

Dr.sc. Silvana Tomić Rotim


Cijena4.450 Kn + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja, diplomu o sudjelovanju na seminaru, ručak i osvježenje u pauzama.

Informacije

ZIH d.o.o., tel.: 01/4855-271 i 4855-273; fax: 01/4855-272; e-mail: zih@zih.hr

Prijava

Slanjem prijavnice.

Prijavnica

basic1-008.pngDownload