hr en

Projektiranje ISO 27001:2013 sustava informacijske sigurnosti


Namjena

Ovaj seminar namijenjen je osobama koje rade na uvođenju, projektiranju i implementaciji sustava informacijske sigurnosti prema zahtjevima norme ISO 27001/27002:2013. Predznanja o normi ISO 27001/27002:2013 nisu preduvjet za sudjelovanje na seminaru.


Cilj

Polaznike upoznati sa sustavom informacijske sigurnosti prema normi ISO 27001/27002:2013. Osposobiti polaznike za projektiranje i implementaciju sustava informacijske sigurnosti.


Sadržaj

 • Uvod u upravljanje informacijskom sigurnošću
 • PDCA model u procesima upravljanja informacijskom sigurnošću
 • Ključni pojmovi u sustavu upravljanja informacijskom sigurnošću

 • Razumijevanje zahtjeva norme ISO 27001:2013:
 • Skupina zahtjeva 4: Kontekst organizacije
 • Skupina zahtjeva 5: Vodstvo
 • Skupina zahtjeva 6: Planiranje
 • Skupina zahtjeva 7: Podrška
 • Skupina zahtjeva 8: Operacije
 • Skupina zahtjeva 9: Ocjenjivanje uspješnosti
 • Skupina zahtjeva 10: Poboljšanja

 • Razumijevanje zahtjeva Dodatka A – ISO 27002:2013
 • A.5: Politika informacijske sigurnosti
 • A.6: Organizacija informacijske sigurnosti
 • A.7: Sigurnost ljudskih resursa
 • A.8: Upravljanje imovinom
 • A.9: Kontrola pristupa
 • A.10: Kriptografija
 • A.11: Fizička sigurnost i sigurnost okruženja
 • A.12: Operacijska sigurnost
 • A.13: Sigurnost komunikacija
 • A.14: Nabava, razvoj i održavanje sustava
 • A.15: Odnos s dobavljačima
 • A.16: Upravljanje incidentima informacijske sigurnosti
 • A.17: Aspekti informacijske sigurnosti kontinuiteta poslovanja
 • A.18: Sukladnost


 • Faze projektiranja i implementacije ISMS-a
 • Ustrojstvo dokumentacije sustava informacijske sigurnosti 
 • Izrada dokumentacije i njena primjena u praksi
 • Veliki broj case study-ja s aktivnim radom polaznika seminara


Način rada

 • Seminar traje 3 dana.
 • Teorijski i praktični rad s vježbama.


Dokaznica

Svi polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru „Projektiranje ISO 27001:2013 sustava informacijske sigurnosti“.


Predavači

Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, dr.sc. Silvana Tomić Rotim, Lead Auditor, CISA i Nataša Kučeković, dipl.inf., Lead AuditorCijena: 

3.450,00 kn + PDV


Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja i vježbe, uvjerenje o sudjelovanju na tečaju, ručak i osvježenja u pauzama.

Informacije

ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, 4855-273; fax: 01/4855-272; e-mail: zih@zih.hr

Prijava

Slanjem prijavnice.

Prijavnica