hr en

Procjena spremnosti IT-a za BCM


Namjena

 • Osobama koje žele biti auditori BCM sustava u IT-u
 • Članovima sektora/ureda za sigurnost
 • Članovima tima za BCM
 • IT profesionalcima nadležnim za BCM/IT sigurnost
 • Tehničkom osoblju koje se želi pripremiti za BCM poslove u IT-u
 • Stručnjacima koji se bave sustavima upravljanja (ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, ...) koji žele svoje kompetencije proširiti i na BCM


Cilj

 • Upoznati se sa zahtjevima norme ISO 22301 kojom se uspostavlja cjeloviti BCM sustav
 • Upoznati se sa zahtjevima norme ISO 27031-"Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity"
 • Upoznati se s načinom procjene spremnosti IT-a za potporu BCM-u prema normi ISO 27031
 • Pripremiti polaznike za obavljanje internih audita BCM sustava u IT-u prema normi ISO 22301 i ISO 27031
 • Unaprijediti sposobnosti analize internih i eksternih zahtjeva te procjene rizika u kontekstu BCM sustava u IT-u


Sadržaj

 • Odnos IT-a i BCM-a
 • Planiranje BCM-a u IT-u: Resursi, Definiranje zahtjeva, Identifikacija kritičnih IT resursa, Kompetencije osoblja, Određivanje gap-ova između zahtjeva i sadašnjeg stanja, Postavljanje strateških opcija za BCM u IT-u, Određivanje potrebnih kapaciteta, Kriteriji za procjenu spremnosti IT-a
 • Implementacija i primjena BCM-a u IT-u: Implementacija elemenata IT BCM strategije, Prostor, Tehnologije, Podaci, Procesi, Dobavljači, Odgovori na incidente, Kompetencije, Dokumentacija
 • Nadzor i ocjena IT BCM-a: Održavanje IT BCM-a, Kontrola, Detekcija i analiza prijetnji, Testiranja, Interni audit, Ocjena uprave, Mjerenje spremnosti IT-a za BCM
 • Poboljšavanja IT BCM-a: Metode poboljšavanja, Korektivne radnje, Preventivne radnje


Način rada

 • Seminar traje 2 dana.
 • Teorijski i praktični rad s vježbama.


Dokaznica

Svi polaznici dobivaju diplomu o sudjelovanju na seminaru. 


Predavači

Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, dr.sc. Silvana Tomić Rotim i Nataša Kučeković, dipl.inf.

Cijena: 2.950,00 Kn + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja,  diplomu o sudjelovanju na seminaru, ručak i osvježenje u pauzama.

Informacije

ZIH d.o.o., tel.: 01/4855-271, 4855-273; fax: 01/4855-272; e- mail: zih@zih.hr

Prijava

Slanjem prijavnice.

Prijavnica