hr en

Primjena normi sistemskog i programskog inženjerstva


Seminar daje uvid u prednosti korištenja normi (standarda) u ICT-u.  Pregled vodećih normi sistemskog i programskog inženjerstva, njihovih aktualnih verzija, načina korištenja, učinaka. Iz skupa ovih normi fokusiraju se ISO 12207 i ISO 15504, kao norme sistemskog inženjerstva, te ISO 9126, ISO 14598, ISO 15288 i ISO 25000 kao vodeće norme programskog inženjerstva. Seminar je namijenjen ICT industriji, osobito programskim kućama, ali i korisnicima ICT proizvoda, kako bi znali postaviti zahtjeve dobavljačima ICT-a.   

NAMJENA 

• Direktorima / rukovoditeljima ICT funkcija

• Osobama na strani korisnika koji definiraju potrebe za ICT proizvodima / uslugama 

• Direktorima / rukovoditeljima sektora za razvoj IS-a 

• Voditeljima ICT projekata 

• Projektantima IS-a 

• Programerima 

• Testerima 

• Specijalistima za evaluaciju ICT rješenja (Validaciju&Verifikaciju&Testiranje) 

• Procjeniteljima (auditorima) kvalitete u ICT

TRAJANJE 

• 1  dan

• 4 sata ako su polaznici direktori ICT funkcija

• 2 - 3 dana po posebnom dogovoru za polaznike koji se žele dodatno i detaljno usavršiti u primjeni nekih od ovih normi (ISO 12207, ISO 9126, ISO 14598, ISO 25000, ISO 14598

CILJEVI 

• Upozoriti na predstojeće posljedice na hrvatsku ICT industriju u kontekstu pristupa EU 

• Ukazati na značaj i učinke primjene navedenih normi 2.3.5 UVOD U TESTIRANJE PROGRAMSKE OPREME  

• Predočiti aktualna kretanja u razvoju i primjeni  navedenih normi 

• Predočiti ustrojstvo  navedenih normi 

• Prikazati način korištenja  navedenih normi 

SADRŽAJ

• Norme – odgovor na softversku krizu 

• Zahtjevi EU i primjena normi u ICT-u 

• ISO 12207  System and software engineering 

• ISO 9126    Information technology – Software product quality 

• ISO 14598  Product evaluation   

• ISO 25000 Software engineering – Software product Quality – Requirements and Evaluation 

• ISO 15504 Software engineering – Process Assessment

NAČIN RADA
Teorijski i praktični rad s vježbama

TERMIN 

• Prema planu izvođenja seminara ZIH-a – otvoreni seminar 

• Seminar zatvorenog tipa koji se održava prema posebnim dogovorima s korisnikom (trajanje, lokacija, broj polaznika, materijali).

CIJENA: 

  • 1 dan - 1.250,00 Kn + PDV
  • 2 dana - 2.950,00 Kn + PDV

ZIH d.o.o., tel:  01/4855-271, 4855-273, fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr


PRIJAVNICA: