hr en

Osposobljavanje za interne procjenitelje u skladu s normom ISO 50001:2011


Namjena

Ovaj seminar namijenjen je osobama koje rade na uvođenju sustava energetske učinkovitosti prema zahtjevima norme ISO 50001:2011 i/ili osobama koje će sudjelovati u internim procjenama uspostavljenog sustava.

Predznanja o normi ISO 50001:2011 nisu preduvjet za sudjelovanje na seminaru.


Cilj

Polaznike upoznati sa sustavom upravljanja energetskom učinkovitošću prema normi ISO 50001:2011. Osposobiti polaznike za planiranje, organizaciju i provedbu internih procjena te identifikaciju nesukladnosti i davanje prijedloga popravnih i preventivnih aktivnosti.


Sadržaj

 • Uvod u upravljanje energetskom učinkovitošću
 • PDCA model u procesima upravljanja energetskom učinkovitošću

 • Ključni pojmovi u sustavu upravljanja energetskom učinkovitošću

 • Razumijevanje zahtjeva norme ISO 50001:2011:
 • Skupina zahtjeva 4.1: Opći zahtjevi
 • Skupina zahtjeva 4.2: Odgovornost uprave
 • Skupina zahtjeva 4.3: Energetska politika
 • Skupina zahtjeva 4.4: Energetsko planiranje
 • Skupina zahtjeva 4.5: Primjena i rad
 • Skupina zahtjeva 4.6: Provjeravanje
 • Skupina zahtjeva 4.7: Upravin pregled 

 • Vrste procjena 
 • Planiranje internih procjena
 • Izrada plana internih procjena
 • Priprema check liste za procjenu
 • Provedba internih procjena
 • Izrada izvješća o procjeni
 • Izrada izvješća o nesukladnostima
 • Veliki broj case study-ja s aktivnim radom polaznika seminara
 • Ispit za internog procjenitelja


Način rada

 • Seminar traje 3 dana
 • Teorijski i praktični rad s vježbama
 • Ispit po završenom seminara


Dokaznica
Svi polaznici koji polože ispit za internog procjenitelja dobivaju certifikat "Interni procjenitelj ISO 50001:2011 sustava upravljanja energetskom učinkovitošću".

Ostali dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru.

Predavači

Nataša Kučeković, dipl.inf., ISO 50001 Auditor


Cijena
3.450,00 kn + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja i vježbe, certifikat za internog auditora (u slučaju uspješno položenog ispita), ručak i osvježenje u pauzama.


Informacije

ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, 4855-273, fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr


Prijava

Slanjem prijavnice


Prijavnica