hr en

Modeliranje poslovnih procesa


Namjena

Ovaj seminar je namijenjen izvršnom rukovodstvu, projektantima poslovnih procesa, vodećim poslovnim stručnjacima i softverskim inženjerima koji će voditi razvoj programske potpore.

Cilj

 • Prepoznati poslovne procese i njihov značaj u djelovanju organizacije,
 • Razumjeti koncept upravljanja poslovnim procesima,
 • Naučiti modelirati izvršive i neizvršive poslovne procese u skladu s poslovnom normom BPMN 2.0,
 • Naučiti učinkovito koristiti softverski alat za modeliranje poslovnih procesa,
 • Prepoznati javne i privatne procese te izraditi kolaboracijski dijagram,
 • Pridružiti procesima vrijeme i resurse,
 • Izraditi i dokumentirati As Is model procesa,
 • Identificirati moguća tehnička, poslovna i organizacijska unapređenja,
 • Koncipirati preustroj (reinženjering) te izraditi To Be model procesa,
 • Izračunati očekivane učinke unaprijeđenog (To Be) poslovnog procesa,
 • Generirati aplikaciju za podršku jednostavnom probnom poslovnom procesu,
 • Dodijeliti uloge i pokrenuti probni poslovni proces uz podršku generirane aplikacije i
 • Analizirati podatke o stanjima i performansama procesa tijekom njegovog izvođenja.

 

Sadržaj


1. DAN:

Uvod

 • Opći model organizacije i njezini poslovni procesi
 • Definicija poslovnog procesa      
 • Metode za identifikaciju poslovnih procesa
 • Atributi poslovnog procesa i njegovo dokumentiranje


Pristup modeliranju poslovnih procesa

 • Klasifikacija modela procesa
 • Struktura norme BPMN 2.0
 • Osnovni skup simbola (aktivnost, događaj, slijedni i informacijski tok, polja i staze, podatkovni objekti i poveznice) te njihova semantika
 • Javni, privatni i kolaboracijski procesi
 • Upoznavanje s programskim alatom za modeliranje poslovnih procesa i njegova instalacija na računala polaznika 


Potpuni skup simbola i njihova semantika-događaji

 • Vrsta, tip i način djelovanja događaja u modelu procesa
 • Emitirajući i primajući te prekidivi i neprekidivi događaji
 • Mjerač vremena (Timer) kao događaj 


Potpuni skup simbola i njihova semantika-aktivnosti

 • Radni korak, potproces i pozivajuća aktivnost
 • Vrste radnih koraka i potprocesa, ponavljajuće aktivnosti
 • Kolaboracija javnih i privatnih procesa

 

2. DAN:

Potpuni skup simbola i njihova semantika-skretnice

 • Koncept upravljanja slijedom i svojstva skretnica
 • Divergentne i konvergentne, ekskluzivne, paralelne i inkluzivne skretnice, skretnice upravljane događajima
 • Ponavljanje i petlje u procesu
 • Ostali simboli iz potpunog skupa 


Preustroj poslovnog procesa i evaluacija očekivanih učinaka

 • Model postojećeg procesa (As Is) i model novog poboljšanog procesa (To Be)
 • Resursi, vrijeme i drugi parametri izvođenja poslovnog procesa u realnim uvjetima
 • Važnost evaluacije učinaka preustroja na modelu procesa
 • Simulacija na modelu procesa i način evaluacije učinaka 


Koncept upravljanja poslovnim procesima

 • Životni ciklus poslovnog procesa
 • Model zrelosti poslovnih procesa
 • Preporuke za provedbu unapređenja poslovnih procesa

 

Način rada

 • Seminar traje 2 dana
 • Kombinacija predavanja, analize primjera, vježbi i praktičnog rada na računalu korištenjem alata za modeliranje poslovnih procesa

Dokaznica

Svi polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru.


Predavači

dr.sc. Silvana Tomić Rotim

Cijena

2.950,00 kn + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja i vježbe, ručak i osvježenje u pauzama.

 

Informacije
ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, 4855-273, fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr


Prijava

Slanjem prijavnice


basic1-008.pngDownload