hr en

Korporativna informacijska sigurnost (Information Security Governance)


Informacijska sigurnost je „pokretna meta“, područje koje se stalno i brzo mijenja. Danas su na sceni sustavi koji se temelje na primjeni normi serije ISO/IEC 270xx. (ISMS sustavi) Međutim, praksa nalaže njihovu postupnu transformaciju prema konceptu tzv. Information Security Governance. Za ovaj izvorni termin u našoj javnosti još nemamo opće prihvatljiv prijevod, najčešće se koristi izvedenica Korporativna informacijska sigurnost (KIS), što na prvi pogled može zavarati, jer neupućene može asocirati na informacijsku sigurnost u velikim poslovnim sustavima. Međutim, ovaj koncept podjednako se odnosi i na male i srednje velike poslovne sustave. Fokus ovog koncepta je na daljnjem razvoju procesa, postupaka, odgovornosti, dokumentaciji i kompetencijama za informacijsku sigurnost, osobito u uvjetima novih tehnologija, te globaliziranog i komunikacijski povezanog poslovanja. Seminar je namijenjen svima koji su zainteresirani za proširenje znanja o informacijskoj sigurnosti na ovim osnovama.

Namjena  

 • Voditeljima korporativne sigurnosti 
 • Voditeljima informacijske sigurnosti
 • Stručnjacima koji se bave informacijskom sigurnošću
 • Auditorima / procjeniteljima informacijske sigurnosti

 • Svima koje zanima područje sigurnosti i informacijske sigurnosti

Ciljevi

 •  Predočiti značaj transformacije ISMS sustava u koncept korporativne informacijske sigurnosti              (KIS)
 •  Identificirati i analizirati metode KIS-a
 •  Upoznati se s najvažnijim područjima KIS-a

 •  Upoznati se s praksom KIS-a

Sadržaj

 •  Aktualni fokusi informacijske sigurnosti
 •  KIS kao peti val informacijske sigurnosti i njegovi uzročnici
 •  Obilježja i zahtjevi KIS-a
 •  Metode i norme KIS-a  (ISO 27014, ISO 38500, COBIT 5 for Information Security, SSE CMM,              ISM3 i dr)
 •  Procesi, organizacija i dokumentacija KIS-a
 •  Razvoj kompetencija za KIS
 •  Prerastanje ISMS sustava u KIS

 •  Praksa KIS-a

Način rada

Seminar se temelji na uravnoteženom pristupu između analize metoda i načina praktične realizacije KIS-a, te rješavanja konkretnih problemskih situacija. Provodi se i mentoriranje problema koje polaznici imaju u svojim sredinama.  


Trajanje 

 • 1  dan u pravilu 

 • 2 dana za polaznike koji se žele dodatno i detaljno usavršiti u pojedinim temama KIS-a


Izvođači:

Prof.dr.sc. Zdravko Krakar

Dr. sc. Silvana Tomić Rotim


Cijena: 

 • 2 dana - 2.900,00 Kn + PDV


Prijavnica: