hr en

Kako uspostaviti/unaprijediti testiranje programske opreme

 

Kvaliteta programske opreme (PO) najslabiji je segment IT-a. PO izrađuju ljudi, zbog čega su anomalije u njihovoj izradi neizbježne. One su skupni naziv za kvarove (errors, mistakes), pogreške (faults, bugs, defects) i ispade (failures) u njihovom korištenju. Nastaju u svim fazama proizvodnje PO, u svim sredinama koje ih proizvode, bez obzira na njihovu veličinu i kvalitetu i bez obzira na korisnike za koje se proizvode. Broj anomalija u PO kreće se od 40 – 80 / 1.000 linija isporučenog koda. Smatra se da je njihov industrijski prosjek 50 – 60, a raspodjela izvora njihovog nastanka je: 60 % tijekom specifikacija + oblikovanja i 40 % tijekom programiranja. Oko 66 % anomalija otkrije se tek nakon isporuke PO.  

Postupcima verifikacije, validacije i testiranja (VVT) broj anomalija u PO može se značajno umanjiti. No, u današnjoj praksi VVT je najslabija karika životnog ciklusa razvoja PO. Ovaj problem može se promatrati s dva glavna stajališta: proizvođača PO i korisnika PO. Obje ove skupine imaju krucijalno važne razloge uspostaviti i primjenjivati VVT sustav.

 Ovaj seminar usmjeren je na testiranje PO, dio VVT proces i namijenjen je svima koji su zainteresirani za stjecanje ili proširenje znanja o tome kako na suvremeni način uspostaviti i primjenjivati takve postupke.

Namjena

 • Na strani proizvođača programske opreme: CIO-ima, rukovoditeljima funkcije projektiranja i održavanja PO, developerima, voditeljima testiranja, testerima.
 • Na strani korisnika: voditeljima poslovnih funkcija, osobama odgovornim za testiranje prihvatljivosti i primopredaju programske opreme.
 • Na strani upravljanja kvalitetom: voditeljima kvalitete, IT auditorima, IT revizorima

Ciljevi

 • Upoznati se sa suvremenim zahtjevima i potrebom  testiranja programske opreme
 • Naučiti kako oblikovati strategiju testiranja programske opreme
 • Upoznati se s postojećim metodama, normama i tendencijama u testiranju programske opreme
 • Upoznati se s programskim alatima za potporu testiranju programske opreme
 • Upoznati se s praksom  u ovom području
 • Steći osnovu za daljnji razvoj kompetencija u ovom području


Sadržaj

1.     DAN

0.     UVOD U SEMINAR

 • Svrha i ciljevi seminara
 • Pripremljeni materijali 
 • Način rada

1.     UTJECAJ VVT-a NA KVALITETU PO

 • Ekonomija kvalitete PO
 • Testiranje PO kao dio VVT
 • Kako odrediti ekonomsku isplativost testiranja PO?

2.     TESTIRANJE U ŽIVOTNOM CIKLUSU PO

 • Modeli životnog ciklusa PO
 • Načela testiranja
 • Proces testiranja
 • Osiguranje kvalitete u testiranju PO 

3.     RAZINE, VRSTE i METODE  TESTIRANJA

 • Razine testiranja
 • Vrste (strategije) testiranja
 • Statičke  i dinamičke analize
 • Regresijsko testiranje 

4.     UPRAVLJANJE TESTIRANJEM

 • Životni ciklus testiranja PO
 • Odgovornosti za testiranje
 • Dokumentacija i dokazi u testiranju
 • Upravljanje rizicima u testiranju 

5.     NORME ZA TESTIRANJE

 • Svrha normi (standarda)
 • Pregled normi za testiranje PO
 • Prikaz nekih normi za testiranje (IEEE 829, IEEE 1012, ISO 29119) 

6.     ALATI ZA TESTIRANJE (Otvoreni)

 • Vrste alata i njihov pregled
 • Učinci primjene alata
 • Prikaz primjene nekih alata

      Vježbe

2.     DAN

7.     PRAKSA TESTIRANJA

 • Testiranje jednostavnije aplikacije
 • Testiranje web mjesta
 • Primjer testiranja prihvatljivosti PO
 • Iskustva evaluacije PO
 • Primjer testiranja PO za medicinu 

8.     TENDENCIJE U TESTIRANJU PO

 • Identifikacija glavnih trendova u testiranju PO
 • Automatizacija testiranja PO
 • Smjerovi razvoja normi za testiranje
 • Osposobljavanje za testiranje
 • Razvoj zrelosti u testiranju PO 

9.    RAZVOJ KOMPETENCIJA ZA TESTIRANJE PO

 • Testiranje kao profesija
 • Moguće certifikacije
 • Raspoloživi Syllabusi
 • Syllabusi

        Vježbe

3.     DAN

10.  RAD S PROFESIONALNIM ALATIMA ZA TESTIRANJE

 • Profesionalni alati za testiranje
 • Praktični primjeri testiranja s profesionalnim alatima
 • Vježbe u korištenju profesionalnih alata

11.  ZAKLJUČAK SEMINARA

 • Ocjena zadovoljstva od strane polaznika


Trajanje

• 3  dana

Način rada

Teorijski i praktični rad s vježbama.

Cijena: 

 • 3.450,00 Kn + PDV za 1 polaznika iz jedne organizacije 
 • 10% popusta za drugog polaznika (3.105 kn + PDV)
 • 20% popusta za trećeg polaznika (2.760 kn + PDV)

U cijenu su uključeni i materijali, osvježenja i ručak.

Predavač: Prof.dr.sc. Zdravko Krakar

Kontakt

ZIH d.o.o., tel:  01/4855-271, 4855-273, fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr

Prijava

Putem prijavnice