hr en

IT Governance uz primjenu ISO38500, COBIT-a i CGEIT-a


Namjena:

 • Članovima uprava poslovnih sustava
 • Direktorima / Rukovoditeljima poslovnih sektora
 • Direktorima informatike (CIO)
 • Rukovoditeljima odjela u sektoru/službi za informatiku
 • Profesionalcima nadležnim za IT sigurnost/BCM
 • Stručnjacima za ICT usluge
 • Revizorima i auditorima informacijskih sustava
 • Stručnjacima odgovornim za upravljanje poslovnim/ICT rizicima
 • Stručnjacima odgovornim za HRM i PM u ICT-u
 • Stručnjacima koji se bave sustavima upravljanja (ISO 27000, ISO 9001, ISO 20000, ISO 38500)
 • Vodećim korisnicima IT-a


Cilj

 • Prepoznati IT kao poslovnu šansu i poslovni rizik
 • Upoznati tijek razvoja iskorištenja potencijala IT-a
 • Rekapitulirati okvire CobIT-a 4.1., Val IT, Risc IT
 • Prikazati iskustva u korištenju CobIT-a u RH
 • Prikazati ustrojstvo CobIT-a 5
 • Prikazati temeljne principe CobIT-a 5
 • Prikazati proizvode (dijelove) CobIT-a 5
 • Prikazati poslovne procese CobIT-a
 • Prikazati način korištenja CobIT-a 5
 • Prikazati vezu CobIT-a 5 i drugih okvira (informacijske sigurnosti, upravljanja rizicima, upravljanja ICT uslugama, vođenja projekata)
 • Ukazati na daljnji razvoj Cobit-a 5


Sadržaj

1. dan 

Uvod u seminar: Ciljevi. Namjena. Način rada. Očekivanja auditorija.

ICT kao poslovna šansa i poslovni rizik

 • Aspekti IT-a 
 • Poslovna vrijednost IT-a 
 • Uspješnost iskorištenja potencijala IT-a – nacionalna razina 
 • Uspješnost iskorištenja potencijala IT-a – razina poslovnih sustava 


Tijek razvoja iskorištenja potencijala IT-a u poslovnim sustavima

 • ITIM, ITSM i IT Governance 
 • Cobit – dosadašnji razvoj 
 • CobIT - način korištenja i studija slučaja


2. dan

 • Prerastanje Cobit-a 4.1. u CobIT 5.
 • Procjena stanja IT Governance-a u RH
 • CobIT Val IT
 • CobIT Risk IT
 • Integracija Cobit-a 4.1., Val IT-a i Risk IT-a u Cobit 5
 • Okvir CobIT-a 5 (principi, ciljevi, procesi) Implementacija CobIT-a 5 


3. dan

EDM poslovni procesi CobIT-a5 

 • Poslovni procesi EDM01 – EDM05 
APO poslovni procesi 

 • Poslovni procesi APO01 – APO13  
BAI poslovni procesi 

 • Poslovni procesi BAI01 – BAI13  
DSS poslovni procesi 

 • Poslovni procesi DSS01 – DSS06  
MEA poslovni procesi 

 • Poslovni procesi MEA01 – MEA03  

Prikaz hrvatskog primjera korištenja CobIT-a 5  

 • Veza CobIT 5 i drugih okvira 
 • CobIT 5 i informacijska sigurnost (ISO 27001) 
 • CobIT 5 i ICT usluge (ISO 20000) 

 • Cobit 5 i vođenje projekata

Cobit 5 i ISO 38500 


Način rada

 • Seminar traje 3 dana
 • Teorijski i praktični rad s vježbama


Dokaznica

Diploma o sudjelovanju na seminaru


Predavači

Prof. dr. sc. Zdravko Krakar


Cijena: 3.450,00 kn + PDV 

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja, diplomu o sudjelovanju na seminaru, ručak i osvježenje u pauzama. 

Navedena cijena odnosi se na seminar otvorenog tipa.

Kod seminara zatvorenog tipa (samo za jednu tvrtku) cijena ovisi o broju polaznika.


Kontakt
ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, 4855-273; fax: 01/4855-272; e-mail: zih@zih.hr 


Prijava

Slanjem prijavnice


Prijavnica