hr en

Edukacija i certifikacija osobe odgovorne za praćenje usklađenosti poslovanja (Compliance Officer-a)

 

Namjena

Seminar je namijenjen osobama svih profila koje žele steći ili produbiti postojeća znanja o upravljanju uklađenostima i / ili koji žele postati stručnjaci za ovo područje.

Ciljevi seminara

Naučiti polaznike da na dublji i cjelovit način prepoznaju potrebu upravljanja usklađenostima u poslovnim sustavima, postupak odabira optimalnog pristupa, razvoj metodologije implementacije takvih sustava, oblikovanje potrebne organizacije s ulogama i odgovornostima, planiranje nužnih resursa, procjenu njegove učinkovitosti  i postupke neprekidnih poboljšanja.

Sadržaj

1. dan

 • Razumijevanje ključnih termina
 • Stanje uklađenosti u praksi
 • Motivi za upravljanje usklađenostima
 • Mogući pristupi u upravljanju usklađenostima (ISO 37301 i dr.)
 • Identifikacija vanjskih i unutarnjih obveza za upravljanje usklađenostima
 • Identifikacija zainteresiranih za upravljanje usklađenostima
 • Procjena trenutačnog stanja područja usklađenosti
 • Određivanje politike upravljanja usklađenostima
 • Organizacija, uloge i odgovornosti za upravljanje usklađenostima
 • Procjena rizika (ne)usklađenosti
 • Postupanje s rizicima usklađenosti
 • Određivanje ciljeva upravljanja usklađenostima


2. dan

 • Planiranje / program upravljanja usklađenostima
 • Resursi u upravljanju usklađenostima
 • Razvoj kompetencija i izobrazbe za područje usklađenosti
 • Dokumentacija za upravljanje usklađenostima
 • Komunikacije u upravljanju usklađenostima 
 • Nadzor, mjerenja, analize i evaluacija upravljanja usklađenostima
 • Audit upravljanja usklađenostima
 • Ocjena vodstva (menadžmenta) poslovnog sustava
 • Neusklađenosti i korektivne radnje
 • Kontinuirana unapređenja
 • Provjera stečenih znanja 


Trajanje i način rada

Seminar traje 2 dana. Sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela s nizom vježbi i rješavanja problemskih situacija. Završava ispitom i provjerom stečenih znanja.


Dokaznica

Svi polaznici koji polože ispit dobivaju certifikat, a ukoliko to ne učine, potvrdu o sudjelovanju na seminaru.


Voditelji:

dr. sc. Silvana Tomić Rotim, Nataša Zobec, dipl. inf.


Cijena

3.450 Kn + PDV

Cijena uključuje:

 • Učionički oblik seminara

Zbirka slajdova i radni materijali za predavanja i vježbe, potvrda (uvjerenje) o
sudjelovanju na seminaru, osvježenja tijekom seminara

                  ili

 • E-learning oblik seminara

Pristupno pravo e-learning platformi ZIH-a


Informacije: ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr


Prijavnica
download download