hr en

Edukacija i certifikacija službenika za zaštitu osobnih podataka


Namjena

Ovaj seminar namijenjen je službenicima za zaštitu osobnih podataka koji su dužni nadgledati sukladnost organizacije s Uredbom, kao i savjetovati i nadgledati osoblje koje obrađuje osobne podatke. Predznanja o GDPR-u nisu preduvjet za sudjelovanje na seminaru.

Cilj

Polaznike upoznati s obvezama koje proizlaze iz Uredbe te potrebnim radnjama za usklađivanje s Uredbom i načinom implementacije istih, a sve u svrhu zadovoljenja zahtjeva Uredbe da službenici za zaštitu osobnih podataka moraju biti kvalificirani te imati stručna znanja o zakonima o zaštiti podataka i tehničkim i organizacijskim mjerama.

Sadržaj

Dan 1:

 • Opće informacije o GDPR uredbi
      - Povijest
      - Struktura
      - Terminologija
      - Svrha
      - Nadzorno tijelo
      - Utjecaj na EU i šire

 • Principi zaštite osobnih podataka
 • Prava ispitanika
      - Pravo na pristup
      - Pravo na brisanje
      - Pravo na ograničenje obrade
      - Pravo na prenosivost

 • Ograničenja
 • Obveze voditelja obrade
 • Obveze izvršitelja obrade
 • Službenik za zaštitu osobnih podataka
 • Vježbe:
               -  Svrha GDPR-a
               -  Principi zaštite OP
               -  Prava ispitanika
               -  Službenik za zaštitu osobnih podataka

Dan 2:

 • Prijenos osobnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama
 • Kazne za neispunjenje obveza po GDPR-u
 • Faze implementacije projekta usklađivanja s GDPR-om
 • GAP analiza po Nymity pristupu
            -  Područja GAP analize

 • Zbirke osobnih podataka
 • Atributi zbirki osobnih podataka
 • DPIA – Procjene utjecaja na zaštitu osobnih podataka i privatnost
 • Vježbe: 
              -  GAP analiza
              -  DPIA
              -  Zbirka osobnih podataka

Dan 3:

 • Tehničke mjere za usklađivanje s GDPR-om
 • Organizacijske mjere za usklađivanje s GDPR-om
 • Sustav informacijske sigurnosti
              -  Općenito o informacijskoj sigurnosti
              -  P-I-A

 • Upravljanje incidentima prema zahtjevima GDPR-a
 • Osiguranje raspoloživosti osobnih podataka i kontinuiteta poslovanja
 • Vježbe:
               -  Tehničke mjere za usklađivanje s GDPR-om
               -  Organizacijske mjere za usklađivanje s GDPR-om
               -  P-I-A atributi i mjere za osiguranje svakog od njih
               -  Primjer postupanja u slučaju incidenta

Ispit


Način rada

 • Seminar traje 3 dana.
 • Teorijski i praktični rad s vježbama.
 • Ispit po završenom seminaru.

Dokaznica Svi polaznici koji polože ispit za službenika za zaštitu osobnih podataka dobivaju certifikat „Certificirani službenik za zaštitu osobnih podataka“.

Ostali dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru.

Predavači

Dr.sc. Silvana Tomić Rotim, DPO, Lead Auditor, CISA i Marko Đurić, DPO

Cijena

3.450,00 kn + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja i vježbe, certifikat za službenika za zaštitu osobnih podataka (u slučaju uspješno položenog ispita), ručak i osvježenja u pauzama.

Kontakt

ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, 4855-273; fax: 01/4855-272; e-mail: zih@zih.hr

Prijava Slanjem prijavnice


Prijavnica