hr en

Zašto i kako upravljati sukladnostima u poslovnom sustavu?


Ciljevi seminara

Produbiti spoznaje o potrebi i načinu uspostave konzistentnog i transparentnog sustava upravljanja sukladnostima (CMS) u poslovnim sustavima, posljedicama nedovoljnog pridržavanja zahtjeva u ovom području, njegovim učincima i trendovima. Temeljem analize slučajeva i najbolje prakse u ovom području, prikazuje se način procjene trenutačnog stanja, izrade programa njegove uspostave i implementacije kao i poboljšanja takvog sustava.

Namjena

Seminar je namijenjen sobama zainteresiranim za produbljivanja postojećih znanja  u vezi sa sukladnostima, bez obzira na  veličinu i djelatnost poslovnih sustava. To su prvenstveno osobe iz gospodarstva i javnog sektora,  predstavnici poslovnih područja: osobito upravljanja rizicima, upravljanja sukladnostima, pravnih i financijskih poslova, upravljanja ljudskim resursima, informacijske sigurnosti, IT-a, upravljanja kvalitetom, te osobe koje se žele specijalizirati u ovom području.

Sadržaj 

 • Ključna terminologija
 • Vanjski i unutarnji razlozi za uspostavu CMS-a
 • Analiza referentnih primjera iz prakse
 • Ciljevi, benefiti i moguće varijante uspostave CMS-a
 • Standard ISO 19600
 • Faze razvoja i implementacije CMS-a: procjena trenutačnog stanja područja sukladnosti (Gap analiza), procjene rizika nesukladnosti, oblikovanje organizacije i definiranje odgovornosti za sukladnosti
 • Oblikovanje politike sukladnosti, određivanje i izrada kontrola sukladnosti, izrada i implementacija procedura sukladnosti, postupak audita CMS-a, KPI-ovi i mjerenje uspješnosti CMS-a
 • Edukacije za CMS
 • Moguća certifikacija CMS-a


Trajanje i način rada 

Seminar traje 1 dan. Sastoji se od teorijskog i praktičnog rada. Izvodi se ili učionički ili u e-learning obliku. Moguće ga je organizirati i na lokaciji korisnika.

Dokaznica

Svi polaznici dobivaju potvrdu ZIH-a o sudjelovanju na ovom seminaru.

Voditelji


Dr.sc. Silvana Tomić Rotim, Nataša Zobec, dipl.inf.

Cijena: 1.250 kn + PDV

Cijena uključuje:

 • Učionički oblik seminara

Zbirka slajdova i radni materijali za predavanja i vježbe, potvrda o
sudjelovanju na seminaru,  osvježenja tijekom seminara.

 • E-learning oblik seminara

Pristupno pravo e-learning platformi ZIH-a

Informacije ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, 4855-273, fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr


Prijavnica

download download