hr en

Kako transformirati informatiku u stratešku poslovnu funkciju u poslovnom sustavu / Kako učinkovito odlučivati o informatici u poslovnom sustavu?

 

Namjena:

Investicije u IT, ma koliko bile visoke, nisu nikakvo jamstvo poslovnih učinaka. Temeljni razlog ovoj činjenici jest da je nužno znati kako upravljati razvojem zrelosti iskorištenja IT potencijala. Zbog toga je seminar namijenjen članovima uprava poslovnih sustava u gospodarstvu nadležnim za informatiku, dužnosnicima u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi zaduženim za odlučivanje o informatizaciji, izvršnim direktorima u poslovnim sustavima, direktorima / rukovoditeljima sektora informatike i osobama koje u poslovnom sustavu donose najvažnije odluke u vezi informatizacije. 
 

Ciljevi:

 • Ukazati da odlučivanje o informatici pripada strateškoj domeni u poslovnom sustavu
 • Ukazati da je odlučivanje o informatici visoki poslovni rizik
 • Ukazati na moguće koncepte (doktrine) primjene informatike
 • Ukazati na vezu između koncepta korištenja informatike i poslovne uspješnosti
 • Članovima poslovnog menadžmenta približiti današnju praksu i ukazati na potrebu transformacije uloge informatike u poslovnim sustavi
 • Ukazati na potrebu upravljanja razvojem zrelosti primjene vlastite informatike i boljeg iskorištenja njenog potencijala
 • Naučiti koristiti metode i modele kojim se razvija zrelost iskorištenja potencijala informatike i
 • Približiti najbolju svjetsku praksu u ovom području hrvatskim uvjetima 


Sadržaj:

 • Informatika kao visoki poslovni rizik
 • Koncepti korištenja informatike – ITIM (IT Infrastructure Management), ITSM (IT Service Management i IT kao strateška poslovna funkcija.
 • Veza koncepta korištenja informatike i konkurentnosti, učinkovitosti, djelotvornosti poslovnih sustava – motivi za transformaciju
 • Kako odrediti zrelost iskorištenja potencijala informatike
 • Današnje stanje u svijetu, osvrt na Hrvatsku
 • Samoprocjena trenutačnog stanja zrelosti informatike u vlastitom poslovnom sustavu – pogled poslovodstva
 • Načini odlučivanja o strateškim poslovnim ciljevima koje je „nova“ informatika dužna realizirati. Povezivanje ciljeva.
 • Određivanje područja u poslovnom sustavu koja je nužno poboljšati u transformaciji uloge informatike – pogled poslovodstva
 • Određivanje uloga i odgovornosti za realizaciju poslovnih ciljeva potpomognutih informatikom
 • Nadzor ostvarenja ciljeva i performansi vlastite informatike
 • Što dalje? 


Način rada:

 • Seminar traje 1 dan
 • Teorijski i praktični rad s vježbama


Dokaznica:

Svi polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru.


Cijena:

1.250,00 + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja i vježbe, potvrdu o sudjelovanju na seminaru, ručak i osvježenja u pauzama.

Informacije:

ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, 4855-273; fax: 01/4855-272; e-mail: zih@zih.hr

Prijava:

Slanjem prijavnice