hr en

Edukacija i certifikacija stručnjaka (Compliance Officer-a) za usklađenost

 

Namjena

Seminar je namijenjen osobama svih profila koje žele  produbiti postojeća znanja o upravljanju sukladnostima i / ili koji žele postati stručnjaci za ovo područje.

Ciljevi seminara

Naučiti polaznike da dobiju dublji i cjelovit uvid u: prepoznavanje potrebe upravljanja sukladnostima u poslovnim sustavima,  postupak odabira optimalnog pristupa, razvoj metodologije implementacije takvih sustava, oblikovanje potrebne organizacije s ulogama i odgovornostima, planiranje nužnih resursa, procjenu njegove učinkovitosti  i postupke neprekidnih poboljšanja.

Sadržaj

1. dan

 • Razumijevanje ključnih termina
 • Stanje sukladnosti u praksi
 • Motivi za upravljanje sukladnostima
 • Mogući pristupi u upravljanju sukladnostima (ISO 19600 i dr.)
 • Identifikacija vanjskih i unutarnjih obveza za upravljanje sukladnostima
 • Identifikacija zainteresiranih za upravljanje sukladnostima
 • Procjena trenutačnog stanja područja sukladnosti
 • Određivanje politike upravljanja sukladnostima
 • Organizacija, uloge i odgovornosti za upravljanje sukladnostima


2. dan

 • Procjena rizika sukladnosti
 • Postupanje s rizicima sukladnosti
 • Određivanje ciljeva upravljanja sukladnostima
 • Planiranje / program upravljanja sukladnostima
 • Resursi u upravljanju sukladnostima
 • Razvoj kompetencija i izobrazbe
 • Dokumentacija za upravljanje sukladnostima

 • Komunikacije u upravljanju sukladnostima 


3. dan

 • Nadzor, mjerenja, analize i evaluacija upravljanja sukladnostima
 • Audit upravljanja sukladnostima
 • Ocjena vodstva (menadžmenta)
 • Nesukladnosti i korektivne radnje
 • Kontinuirana unapređenja
 • Provjera stečenih znanja 


Trajanje i način rada

Seminar traje 3 dana. Sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela s nizom vježbi i rješavanja problemskih situacija. Izvodi se ili učionički ili u e-learning obliku. Završava ispitom i provjerom stečenih znanja.

Moguće ga je organizirati i na lokaciji korisnika.


Dokaznica

Svi polaznici koji polože ispit dobivaju certifikat „Compliance manager“, a ukoliko to ne učine, potvrdu o sudjelovanju na seminaru.


Voditelji:

Dr.sc. Silvana Tomić Rotim, Nataša Zobec, dipl.inf.


Cijena

3.450 Kn + PDV

Cijena uključuje:

 • Učionički oblik seminara
Zbirka slajdova i radni materijali za predavanja i vježbe, certifikat o položenom ispitu ili potvrdu o sudjelovanju na seminaru, osvježenje tijekom seminara.

 • E-learning oblik seminara

Pristupno pravo e-learning platformi ZIH-a.

Informacije: ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, 4855-273, fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr


Prijavnica
download download