hr en

News

Uspješno završen projekt za RAO d.o.o.

U prethodnom razdoblju konzultanti ZIH-a radili su na poslovima uvođenja integriranog sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i sustava upravljanja uslugama po normi ISO 20000-1:2018 za tvrtku RAO d.o.o.

Uspješno održan seminar Lead Cybersecurity Manager

U razdoblju od 20. - 24.05.2019. održan je seminar i certifikacijski ispit za PECB ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager. Seminaru su prisustovali zaposlenici Infiga i Addiko banke. Za više detalja o seminaru, pogledajte sljedeći link: http://zih.hr/seminar/pecb-certified-iso/iec-27032-lead-cybersecurity-manager

Uspješno održan CISM seminar

U razdoblju 24. - 26.04.2019. godine ZIH je održao pripremni seminar za polaganje CISM (Certified Informastion Security Manager) ispita.

Uspješno završen projekt za APIS IT

U proteklom razdoblju ZIH je obavljao savjetodavne usluge za implementaciju međunarodnih normi ISO 9001 - upravljanje kvalitetom i ISO 27001 - upravljanje informacijskom sigurnošću.

Uspješno završen projekt u Assecu

ZIH je u travnju uspješno završio projekt za tvrtku Asseco SEE. Na obostrano zadovoljstvo, uspješno su obavljene savjetodavne usluge pripreme nadzornog audita prema normi ISO 9001 i recertifikacijskog audita prema normi ISO 27001.