hr en

News

Završen projekt FUPOL Grad Zagreb

U razdoblju od 25.- 26.11.2015 u Beču je održana završna ocjena FUPOL projekta. Cilj projekta je bio izraditi IT alat koji će omogućiti kvalitetnu interaktivnu komunikaciju na relaciji Grad - građani.