hr en

Seminar: Usklađivanje poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu

 Seminar:

Usklađivanje poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu

 

Namjena:

Seminar je namijenjen odgovornim osobama i osobama (Compliance Officer-ima) zaduženim za praćenje usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu, koje trebaju neposredno realizirati Odluku Vlade RH (NN 99/19) o uvođenju takve funkcije te osobama koje trebaju usko surađivati u provedbi ove odluke i rade na procjenama rizika, internim kontrolama, internim revizijama, pravnim poslovima, IT potpori itd.

 

Cilj:

Gornjom odlukom Vlade RH funkciju praćenja usklađenosti poslovanja dužne su uvesti: pravne osobe od posebnog interesa za RH, a koje su u većinskom državnom vlasništvu i druge pravne osobe u većinskom državnom vlasništvu sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018).Cilj seminara je upoznati se s pristupom upravljanju usklađenostima poslovanja u ovim pravnim osobama i načinom realizacije takve obveze.

 

28.06.2022.utorak0900-1600.png


Sadržaj:

1. UVOD U UPRAVLJANJE USKLAĐENOSTIMA POSLOVANJA

·       Definicije, terminologija

·       Izvori potreba / obveza za usklađenostima poslovanja

·       Neki primjeri posljedica neusklađenosti poslovanja

·       Motivi i zainteresirani za upravljanje usklađenostima poslovanja

·       Strategije odnosa prema upravljanju usklađenostima poslovanja

·       Načini realizacije upravljanja usklađenostima poslovanja (In-hous pristup, ISO 37301 i dr.)

 

2. POSLOVNI SUSTAVI I TEMELJNI PROPISI RH U VEZI USKLAĐENOSTI POSLOVANJA U PRAVNIM OSOBAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA RH

       Odluka Vlade RH u obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja (NN 99/2019)

       Odnos usklađenosti i Zakona o internim kontrolama u javnom sektoru (NN 102/20199)

       Odnos usklađenosti poslovanja i upravljanje nepravilnostima

       Odnos usklađenosti poslovanja i antikorupcijskog programa

       Odnos usklađenosti i zaštite osobnih podataka (GDPR) Odnos usklađenosti i drugih vitalnih područja (informacijske sigurnosti, kibernetičke sigurnosti, kontinuiteta poslovanja, digitalizacije poslovanja)

       Odnos usklađenosti poslovanja i drugih sustava upravljanja (kvalitetom, zaštitom okoliša, energetskom učinkovitosti itd.)

 

3. PRAKTIČKI ASPEKTI UPRAVLJANJA USKLAĐENOSTIMA POSLOVANJA U PRAVNIM OSOBAMA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

       Identifikacija obveza upravljanja usklađenostima poslovanja

       Gap analiza i procjene rizika upravljanja usklađenostima poslovanja

       Određivanje politike i strategije upravljanja usklađenostima poslovanja

       Organizacija, uloge i odgovornosti u usklađenostima poslovanja

       Oblikovanje kontrola u usklađenostima poslovanja

       Planiranje, potpora i operativna provedba usklađenosti poslovanja

       Evaluacija i poboljšanja sustava upravljanja usklađenostima poslovanja

       Povezivanje usklađenosti poslovanja s drugim sustavima upravljanja (internim kontrolama, upravljanjem antikorupcijom, zaštitom prijavitelja nepravilnosti, upravljanjem informacijskom / kibernetičkom sigurnosti, upravljanjem kvalitetom, upravljanjem kontinuitetom rada, upravljanjem digitalizacijom itd.)

       Informatizacija upravljanja usklađenostima poslovanja

 

4. VJEŽBE U UPRAVLJANJU USKLAĐENOSTIMA POSLOVANJA

       Vježba 1: Korištenje alata u identifikaciji propisa za usklađenost

       Vježba 2: Gap analiza postojećeg stanja usklađenosti poslovanja

       Vježba 3: Izrada strategije upravljanja usklađenostima poslovanja

       Vježba 4: Izrada procedura za upravljanje usklađenostima poslovanja

       Vježba 5: Audit, ocjena uprave, zahtjevi za poboljšanja stanja

 

Trajanje i način rada:

       Seminar traje 1 dan (28.06.2022., 09:00 - 16:00 h)

       Seminar se može izvoditi u učioničkom obliku i kao on-line

       Dokaznica

       Svi polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru


Predavači:

Prof.dr.sc. Zdravko Krakar i dr.sc. Silvana Tomić Rotim, Lead Auditor & Lead Implementer


Cijena:

       1.250,00 kn + PDV

       Cijena uključuje zbirku slajdova i radne materijale za predavanje i vježbe, ručak i osvježenje u pauzama te potvrdu o sudjelovanju na seminaru


Kontakt:

       zih@zih.hr

       01/4855 271

       091 503 0738