hr en

Uspješno završen projekt kibernetičke sigurnosti za KBC Osijek


Tijekom prethodnih mjeseci ZIH je bio angažiran na projektu usklađivanja KBC Osijek, kao identificiranog operatera ključnih usluga u Sektoru zdravstva sa zahtjevima Zakona i Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti. Usklađivanje je uključivalo implementaciju sigurnosnih mjera iz sljedećih područja: upravljanje sigurnošću mrežnih informacijskih sustava, upravljanje rizicima i zaštitu ključnih sustava.


Nakon provedenih aktivnosti, projekt je uspješno završen u suradnji s KBC Osijek.