hr en

Upravljanje usklađenostima (ISO 37301) - ZIH-ove konzalting usluge i seminari


Svaki poslovni sustav, bez obzira na svoju djelatnost, veličinu ili oblik vlasništva, nalazi se u turbulentnoj poslovnoj okolini u kojoj se dešavaju brze promjene, a praćenje tih promjena i provođenje potrebnih prilagodbi zadaća je sustava upravljanja usklađenostima (Compliance Management System - CMS).

ZIH u području upravljanja usklađenostima može ponuditi sljedeće usluge:

Konzalting usluge:

  • Gap analizu postojećeg stanja područja usklađenosti u poslovnom sustavu

       o   Procjenu oko 100 indikatora stanja područja usklađenosti,

       o   Izradu postojećeg profila rizika poslovnog sustava zbog neusklađenosti,

       o   Prijedloge unapređenja postojećeg stanja područja usklađenosti u poslovnom sustavu.

  • Razvoj i implementaciju sustava upravljanja usklađenostima (CMS sustava) kojeg čine:

       o   Oblikovanje: procesa CMS-a, Politike CMS-a, Organizacije i odgovornosti CMS-a, Upravljanje                  rizicima CMS-a,  Procedure / kontrole u CMS-u, Procjene učinkovitosti CMS-a, Auditi CMS-a,                  Ocjene  uprave o CMS-u i kontinuirana poboljšanja CMS-a.


Edukacije/seminare iz CMS-a:


Prijaviti se možete putem PRIJAVNICE ili e-mail adrese zih@zih.hr


Više na temu upravljanja usklađenostima u poslovnom sustavu kao i ponudi konzalting usluga i seminara pročitajte  >>> OVDJE.