hr en

Upravljanje sukladnostima - ponuda konzalting usluga i seminara


Svaki poslovni sustav, bez obzira na svoju djelatnost, veličinu ili oblik vlasništva, nalazi se u turbulentnoj poslovnoj okolini u kojoj se dešavaju brze promjene, a praćenje tih promjena i provođenje potrebnih prilagodbi zadaća je sustava upravljanja sukladnostima (Compliance Management System - CMS).

ZIH u području upravljanja sukladnostima nudi sljedeće usluge:

Konzalting usluge:

  • Gap analiza postojećeg stanja područja sukladnosti

       o   Odabir i analiza pojedinih područja sukladnosti (regulative, sustava upravljanja, informacijske                sigurnosti, zaštite privatnosti, kibernetičke sigurnosti itd.),

       o   Izrada postojećeg profila rizika poslovnog sustava zbog nesukladnosti,

       o   Prijedlozi unapređenja postojećeg stanja područja sukladnosti.

  • Razvoj i implementacija CMS sustava kojeg čine:
       o   Oblikovanje: procesa CMS-a, Politike CMS-a, Organizacije i odgovornosti CMS-a, Upravljanje                  rizicima CMS-a,  Procedure / kontrole u CMS-u, Procjene učinkovitosti CMS-a, Auditi CMS-a,                  Ocjene  uprave o CMS-u i kontinuirana poboljšanja CMS-a.


Edukacije/seminari:

1. Zašto i kako upravljati sukladnostima u poslovom sustavu? (09.06.2021.)

2. Audit sustava upravljanja sukladnostima (28. - 29.06.2021.)

3. Edukacija i certifikacija stručnjaka (Compliance Officer-a) za sukladnost (14. - 16.06.2021.)

4. Certified ISO 19600 Foundation (PECB) (10. - 11.05.2021.)

5. Certified ISO 19600 Lead Manager (PECB) (17. - 21.05.2021.)


Sve prijave moguće je izvršiti putem PRIJAVNICE ili putem mail adrese zih@zih.hr


Više na temu upravljanja sukladnostima u poslovnom sustavu kao i ponudi konzalting usluga i seminara pročitajte  >>> OVDJE.