hr en

Upravljanje sukladnošću - Conformity Management


Sukladnosti (Compliance) označavaju ispunjenje zahtjeva i obveza koje institucije javnog sektora moraju poštovati u svom radu u odnosu na postojeće obveze i dolazeće promjene. Njihovo nepoštivanje su nesukladnosti (noncompliance) koje rezultiraju brojnim negativnostima.


Usluge ZIH-a u području upravljanja sukladnostima: 

Konzalting usluge:

  • Gap analiza postojećeg stanja područja sukladnosti
    o   Analizu pojedinih područja sukladnosti (npr. regulative, financija, informacijske sigurnosti, zaštite            privatnosti, kibernetičke sigurnosti, sustava upravljanja kvalitetom, itd.)

    o    Identifikaciju i procjenu rizika sukladnosti Vaše institucije,

    o   Prijedloge unapređenja postojećeg stanja područja sukladnosti.


  • Razvoj i implementaciju CMS sustava kojeg čine:
   o   Oblikovanje: procesa CMS-a, Politike CMS-a, Organizacije i odgovornosti CMS-a, Upravljanje                 rizicima CMS-a, Procedure / kontrole u CMS-u, Procjene učinkovitosti CMS-a, Auditi CMS-a,

       Ocjene uprave o CMS-u i kontinuirana poboljšanja CMS-a.


Edukacije i seminari iz upravljanja sukladnostima:

  • Zašto i kako upravljati sukladnostima?
  • Audit sustava upravljanja sukladnostima u instituciji javnog sektora
  • Edukaciju i certifikaciju stručnjaka (Compliance Officer-a) za sukladnost u instituciji javnog sektora
  • Međunarodno akreditirani seminari:
     o  Certified ISO 19600 Foundation (PECB)

     o  Certified ISO 19600 Lead Manager (PECB)

 

Za sve dodatne informacije o navedenim seminarima, kontaktirajte nas na e-mail: zih@zih.hr


>>> VIŠE O TEMI UPRAVLJANJA USKLAĐENOŠĆU PROVJERITE OVDJE <<<