hr en

ZIH je sklopio ugovor za usluge nadzora provedbe revizije

ZIH je sklopio ugovor za usluge nadzora provedbe revizije


U proteklom razdoblju ZIH je sklopio ugovor za pružanje usluge nadzora provedbe revizije sukladno standardu IIA-a 2340. Ovaj ugovor sklopljen je s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.