hr en

Nove usluge iz područja upravljanja sukladnošću i antikorupcijom!!

Nove usluge iz područja upravljanja sukladnošću i antikorupcijom!!

Želite li da Vaša organizacija bude sukladna sa svim relevantnim zakonima i propisima??

i/ ili

Želite uspostavi cjelovit, transparentan i učinkovit sustav borbe protiv korupcije u Vašoj organizaciji?? 


Ukoliko je to Vaša namjera, to je moguće postići primjenom sljedećih novih poslovnih standarda:

  • Za sustav upravljanja sukladnošću – primjenom standarda ISO 19600 (CMS - Compliance Management Systems)

  • Za sustav upravljanja antikorupcijom – primjenom standarda ISO 37001 (ABMS - Anti-bribery Management Systems)

Primjena ovih standarda u svijetu, time i u Hrvatskoj, postaje nezaobilazna potreba. 

Prateći ove trendove ZIH je, nakon pomnih priprema, proširio paletu svojih konzultantskih i edukacijskih usluga. 

Ove standarde u neku organizaciju moguće je implementirati zasebno, ali i integrirano međusobno ili s drugim sustavima modernog upravljanja. U nastavku upućujemo na naše mogućnosti.


Upravljanje sukladnostima (ISO 19600) - seminari:

 

Upravljanje antikorupcijskim sustavom (ISO 37001) - seminari:

 

Konzultantske usluge (ISO 19600 ili ISO 37001):

  • Snimka trenutačnog stanja (As-Is) i analiza odstupanja (Gap) kojom se određuje razina trenutne sukladnosti/nesukladnosti organizacije sa zahtjevima standarda (ISO 19600 ili ISO 37001) te se temeljem iste definira prijedlog nužnih aktivnosti za potrebna usklađenja

  • Razvoj i implementacija potrebnih politika i postupaka u skladu sa zahtjevima standarda (ISO 19600 i / ili ISO 37001)

  • Integracija ABMS-a ili CMS-a s drugim sustavima (ISO 9001, ISO 27001 i dr.)

  • Pripreme za certifikaciju sustava (interni audit, otklanjanje nesukladnosti, ocjena vodstva)

  • Sudjelovanje u neovisnoj certifikaciji sustava

  • Sudjelovanje u kontinuiranim unapređenjima ABMS-a ili CMS-a   


Pozivamo Vas da posjetite naše web stranice gdje su ove usluge opisane detaljnije. Također, pozivamo Vas da nam se obratite s povjerenjem znajući da će ZIH i ove poduhvate odraditi visoko profesionalno.