hr en

Uspješno završen projekt za tvrtku CROZ d.o.o.

 


ZIH je u proteklom razdoblju uspješno obavio projekt za tvrtku CROZ d.o.o. za usluge implementacije sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS) prema normi ISO 27001:2013.

Implementacija ISMS-a obuhvaća niz aktivnosti i isporuke kao što su politika informacijske sigurnosti, popis i klasifikacija informacijske imovine, izvješće o procjeni rizika, plan postupanja s rizicima, itd.

Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS) je skup pravila i postupaka za sustav upravljanja osjetljivim podacima neke organizacije. Cilj ISMS-a je smanjiti rizike i osigurati kontinuitet poslovanja.