hr en

Novost u ponudi ZIH-a: seminar ISO/IEC 27032 Lead Cyber-security Manager!

    Novost u ponudi ZIH-a: seminar ISO/IEC 27032 Lead Cyber-security Manager!

Svjesni ste opasnosti u cyber području, no ne znate kako zaštititi organizaciju od prijetnji?

Želite uspješno upravljati cyber sigurnosti u poduzeću?

Planirate postaviti standarde i procedure za predviđanje mogućih incidenata u području cyber sigurnosti?

Svjesni ste da pojava cyber incidenata može kompromitirati usluge i ugroziti rad kompanije?

 ZIH- Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske, od sada u lepezi seminara nudi i ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager!

Zbog čestih i sve značajnijih cyber napada, ISO je razvio novi standard: ISO/IEC 27032 koji daje smjernice poduzećima kako se zaštiti od prijetnji ovih vrsta. Organizacija koja odluči implementirati ISO/IEC 27032 ostvarit će značajne napretke Cyber sigurnosti kroz jedinstvene aspekte djelovanja i povezanosti Cyber sigurnosti s drugim područjima, a posebno informacijskom sigurnosti, mrežnom sigurnosti, sigurnosti interneta i kritičnom zaštitom informacijske infrastrukture (CIIP).

 Kome je seminar namijenjen:

Cyber security stručnjacima

Voditeljima  projekata zaduženih za programe cyber sigurnosti

Tehničkim stručnjacima koji su zaduženi za funkcije cyber sigurnosti

Osobama zaduženima za razvoj cyber sigurnosti u poduzeću

Svim zainteresiranima za ovo područje

Ciljevi seminara

  • Razumjeti i steći cjelovito znanje o dijelovima i radnjama vezanima za program Cyber sigurnosti u skladu sa ISO/IEC 27032
  • Objasniti ciljeve, sadržaj i povezanost ISO/IEC 27032 standarda s ostalim standardima i okvirima
  • Usavršiti koncepte, pristupe, standarde, metode i tehnike za postavljanje, implementaciju i učinkovito upravljanje programom cyber sigurnosti u organizaciji
  • Biti u mogućnosti interpretirati zahtjeve ISO/ IEC 27032 standarda u specifičnom organizacijskom kontekstu
  • Steći potrebnu stručnost za planiranje, implementaciju, upravljanje, nadzor i održavanje programa cyber sigurnosti prema ISO/IEC 27032
  • Razviti stručno znanje za savjetovanje organizacije o najboljim praksama upravljanja cyber sigurnošću

  • Ojačati osobne vještine potrebne za uspostavljanje i održavanje programa cyber sigurnosti u organizaciji

Za detaljnije informacije obratite se našim konzultantima, a sadržaj petodnevnog seminara potražite u dokumentu.