hr en

ZIH je obavio tranziciju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću


Proteklog tjedna, ZIH je uspješno obavio tranziciju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS) sa verzije ISO 27001:2005 na novu verziju ISO 27001:2013 standarda.  


Tranzicijski audit provela je certifikacijska kuća Bureau Veritas Croatia d.o.o.