hr en

FUPOL – godišnji pregled projekta u Brusselu

FUPOL – godišnji pregled projekta u Brusselu


U Brusselu je od 12. do 13. studenog održan treći pregled projekta FUPOL (Future Policy Modelling) od strane Europske komisije. Projekt i sve njegove dosadašnje isporuke su vrlo dobro ocijenjene i prihvaćene. Direktorica ZIH-a dr. Silvana Tomić Rotim prezentirala je rezultate radnog paketa za implementaciju i testiranje FUPOL platforme u pilot gradovima te rezultate primjene iste u gradu Zagrebu.


20131113_123043.jpg