hr en

Održan seminar za modeliranje poslovnih procesa

Održan seminar za modeliranje poslovnih procesa

U razdoblju od 17. - 18. listopada 2013. godine u ZIH-u je održan seminar za modeliranje poslovnih procesa uz primjenu BPMN 2.0 i softverskih alata. Seminar je vodila direktorica ZIH-a dr. Silvana Tomić Rotim.


Seminar je iznimno dobro prihvaćen od strane polaznika koji su bili iz Ministarstva pravosuđa i HANFA-e.