hr en

Projekt reinženjeringa poslovnih procesa za HZZO


    Projekt reinženjeringa poslovnih procesa za HZZO

21.10.2013. održana je radionica za vrednovanje modeliranih procesa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Radionici su prisustvovali ravnatelj Zavoda, zamjenik, pomoćnici ravnatelja i eksperti koji su sudjelovali u modeliranju poslovnih procesa. As-Is stanje modeliranih procesa predstavili su odabrani konzultanti, među kojima je i direktorica ZIH-a dr. Silvana Tomić Rotim, stručnjak za poslovne procese.

Radionica je bila vrlo konstruktivna, s konkretnim prijedlozima, uz maksimalno razumijevanje i prihvaćanje rezultata dosadašnjeg rada na projektu.