hr en

Održan CISM (Certified Information Security Manager) pripremni seminar za polaganje ispita

 

U razdoblju od 18. – 20. veljače 2013. godine ZIH je održao CISM (Certified Information Security Manager) pripremni seminar za polaganje ispita. 

Cilj tečaja bio je pripremiti polaznike za polaganje CISM ispita, a sam tečaj pokrio je sve četiri domene definirane od strane ISACA-e ® (Information Security Governance, Information Risk Management, Information Security Program Development and Management & Incident Management and Response).

Materijali za seminar razvijeni su od strane kanadske akreditacijske kuće PECB (Professional Evaluation and Certification Board) te isti nisu sponzorirani niti isporučeni od strane ISACA-e ®.

Polaznici seminara bili su djelatnici Integra Group, Zračne luke Zagreb, Centar banke i Primorske banke.

Seminar je održala dr.sc. Silvana Tomić Rotim, ovlašteni PECB trener.

 

Komentari polaznika:

                „Vrlo korisno! Odlično!“

cism.jpg