hr en

Održan seminar 'ISO/IEC 12207 Software life cycle processes'

Održan seminar \'ISO/IEC 12207 Software life cycle processes\'

 


19. prosinca 2012. godine održan je seminar 'ISO/IEC 12207:2008 Software life cycle processes'.

Cilj seminara je bio prikazati namjenu, ciljeve, ustrojstvo i praksu primjene norme ISO/IEC 12207.

Predavač je bio prof.dr.sc. Zdravko Krakar, a polaznici seminara bili su djelatnici AKD-a te Istarskog vodovoda Buzet.